Categories
Uncategorized

Artikel om reporäntan 2008 – 2009

RIKSBANKEN HÖJER REPORÄNTAN TILL 4,50 PROCENT

Riksbanken meddelade att reporäntan höjs till 4,50 procent. De skriver att ”De kraftiga prisuppgångarna på livsmedel och olja riskerar att leda till att andra priser stiger för snabbt. Riksbankens bedömning är därför att räntan behöver höjas nu och ytterligare ett par gånger under året för att föra tillbaka inflationen mot målet på ett par års sikt.” I Riksbankens prognos den s.k. reporäntebanan kan man utläsa att reporäntan visad som kvartalsmedelvärden kan komma att ligga på 4,5 procent under tredje kvartalet 2008, 4,8 procent under fjärde kvartalet 2008, 4,9 procent under tredje kvartalet 2009, 4,6 procent under tredje kvartalet 2010 och 4,4 procent tredje kvartalet 2011. Riksbanken påpekar som vanligt att osäkerheten i deras bedömning är stor.

Riksbanken strävar efter att hålla inflationen runt två procent

Inflationstakten det senaste året låg i maj på 4 procent och det är mycket över Riksbankens mål på två procent. Kostnadstrycket ökar och exempelvis priset på livsmedel och olja har stigit och inflationsförväntningarna är höga. När Riksbanken ändrar reporäntan är anledningen att de vill påverka marknaden så att inflationen (prisökningstakten) och inflationsförväntningarna dämpas och inflationen går ner till två procent inom två år. Lyckas inte Riksbanken stävja inflationen finns det risk för att facken vill omförhandla löneavtalen och sen har vi en inflationsspiral som inte är bra för någon. Därför har Riksbanken sedan början av 2006 höjt reporäntan tolv gånger från 1,5 procent till 4,50 procent.

Se till att du har reserver

Räntan är historiskt sett inte speciellt hög utan ligger inom det läge som Riksbanken anser är normalt. De har vid olika tillfällen tidigare sagt att en normal reporänta ligger runt 3,5 – 5 procent. När man lånar pengar till en bostad är det oftast på mycket lång tid. Därför tycker jag att alla låntagare måste förvissa sig om att de klarar högre ränta. Den rörliga bolåneräntan ligger normalt sett runt en procentenhet över Riksbankens reporänta men oron på den finansiella marknaden har medfört att tre månaders bunden ränta under den senaste tiden har legat mer än en procentenhet över reporäntan.

Konjunkturinstitutets prognos

Konjunkturinstitutet skriver i sin prognos 18 juni 2008 att de tror att den ”internationella konjunkturen förbättras under 2009, vilket tillsammans med sjunkande inflation och en expansiv finanspolitik motverkar en djupare konjunkturnedgång i Sverige.” De spår de att reporäntan ligger på 4,50 procent i slutet av 2008 och sen sjunker tillbaka för att ligga på 4,25 procent i slutet av 2009 och ligga kvar där även under 2010. Prognos

Spara till framtida höjningar

I tabellen nedan ser du hur månadskostnaden efter skatteavdrag förändras när räntan ändras. Genom att lägga undan så mycket pengar varje månad som en höjning av räntan med exempelvis en procentenhet kostar vänjer du din plånbok vid högre räntor. Du bygger samtidigt upp en bra buffert. Skulle inte räntan stiga längre fram har du i alla fall en stor slant sparad. Passa dessutom på att amortera så får du en lägre skuld att betala ränta på.

Bunden eller rörlig ränta?

Nu när läget är osäkert tycker jag att det är bättre att avvakta och ha rörlig ränta. Men har du ett stort lån till rörlig ränta och känner dig otrygg med enbart rörlig ränta kan du dela upp lånet i exempelvis tre delar. Då kan du binda räntan på två av delarna på olika tidsperioder och sedan behålla resten rörligt. Jag tror att det kan bli dyrare att binda räntan på delar av lånet just nu än att ha hela lånet till rörlig ränta, men du kanske är beredd att betala en försäkringspremie för att slippa vara orolig över räntan. När en bunden del sedan ska omsättas kan du ta ett nytt beslut på den delen. Kanske du då vill ha den delen rörlig beroende på vad du då tror om framtiden. När du binder räntan gör du en överenskommelse med banken. Skulle du vilja byta låneinstitut eller amortera mer än ni kommit överens om får du betala ränteskillnadsersättning. Bind därför inte räntan på lånet längre tid än du räknar med att bo kvar. Och undersök först vem som ger dig det bästa erbjudandet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *