Anmäla mäklare

Fråga:
Hej! Jag och min blivande sambo har hittat en gård vi vill köpa. Problemet är att mäklaren inte är villig att göra någonting, han sitter i Stockholm och huset finns i Sörmland. Han vet inget om huset och ägaren har fått det i gåva och vet inget heller. Nu har jag jobbat i tre veckor med att ta fram all fakta jag överhuvudtaget skulle kunna behöva. Ändå vid besiktningen saknas det papper så som ett slutbevis av slutbesiktningen (huset är byggt 2006), alla ritningar, byggfelsförsäkringar, energideklaration, mm. Mäklaren säger bara till mig att förkomna papper kan vi inte göra något åt! Har han inga skyldigheter mot mig som köpare? Jag har undersökt denna fastighet utan och innan. Nu är jag arg och det mest troliga är att vi hoppar av allt pga att vi inte får in de papper vi behöver ha, anser jag. Är det här god mäklarsed att sitta på rumpan och bara säga: “Jag vet inte, ägaren vet inte, papper som är borta kan vi inte göra något åt”?


Svar:
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed: fastighetsmaklarnamnden

Mäklarsamfundets kundombudsman Titti Öhrn ger information och vägledning per telefon till kunder som har kontakt med Mäklarsamfundets medlemmar: maklarsamfundet