Hyresgäster mellan kontrakt och tillträde

Fråga:
Vad gäller om säljaren vill att hans “hyresgäster” skall få bo kvar i huset tills vidare efter det vi skrivit kontraktet? Kan vi säga upp hyresgästerna direkt vid husköpet, kontraktsskrivandet eller “drar vi på oss problem” om vi inte skriver ner detta i kontraktet? Vi har en känsla att säljaren inte vill föra in detta i kontraktet.


Svar:
Det är lite svårt att svara på frågan eftersom du inte anger vad det är för ”hyresgäster” som avses, hur länge de bott i fastigheten och vad det är för slags fastighet. Olika regler gäller beroende på hur hyreskontraktet är utformat, om besittningsrätt inträtt och vad det är för slags fastighet/bostad. Här måste man som köpare se upp för det är inte självklart att man kan ”bli av med” hyresgästerna.