Vad menas med rak amortering

Fråga: Vad menas med rak amortering? Finns det andra sätt att betala av ett huslån på?


Svar: Ja, följande amorteringsvillkor finns när det gäller huslån:
Rak amortering – amorteringsbeloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle.
Serieamortering – amorteringsbeloppet börjar på en låg nivå och ökar sedan stegvis med en bestämd procentsats vid varje betalningstillfälle. Procentsatsen beror på vilken amorteringstid du väljer.
Amorteringsfritt – ingen amortering under vald bindningstid. För lån upp till 85 procent kan du välja amorteringsfritt hos Ikanobanken. För den del som överstiger 85 procent kräver Ikanobanken amortering. Amorteringens storlek kommer du överens med banken om men den beror på lånets storlek. På lån med rörlig ränta kan du alltid amortera hur mycket du vill utan extra kostnader. När du binder räntan gör du en överenskommelse med banken om hur mycket du ska amortera under bindningstiden. Om du vill lösa lånet eller amortera mer under bindningstiden än ni kommit överens om får du betala s.k. ränteskillnadsersättning. Den är avdragsgill på samma sätt som ränta men bind inte räntan längre tid än du är säker på att du ska bo kvar i huset.