Vart hittar man registrerade fastighetsägare

Fråga:
Var kan man få tag på tidigare registrerade fastighetsägare?


Svar:
Vänd Dig till Inskrivningsmyndighet hos tingsrätten.