Hem
Checklista husköp
Problem husköp
Blogg
Fråga experterna
Intervjuer
Experternas tips
Nyheter
Dolda fel
Mäklare
Banken och lån
Boken Köpa hus
Viktiga adresser
Annonsera
Kontakta oss

Vill du dela med dig av dina erfarenheter kring att köpa hus?

Skriv till oss! Införda bidrag belönas med en trisslott.

Klicka här för att mejla

Viktiga adresser
för dig som ska köpa hus

 

Adirekta (tidigare Ägaren direkt )
Hemsida på Internet för dig som inte nödvändigtvis måste sälja eller köpa via mäklare. Här finns hus till salu och information när det gäller husköp och boende.
Tel 020-95 85 85
www.adirekta.se

Allmänna reklamationsnämnden, ARN
Prövar konsumenttvister kostnadsfritt och lämnar rekommendationer om hur en tvist bör lösas. De tar bara upp ärenden som har lett till en ekonomisk konsekvens för dig. På hemsidan kan du ladda ner den blankett som behövs om du vill anmäla en tvist med bl a en fastighetsmäklare.
Tel 08-555 017 00
www.arn.se

Anticimex — utför överlåtelsebesiktningar vid husköp när det gäller fukt, mögel, röta och träskadeinsekter. Har en matnyttig hemsida som bland annat har bra information om skadedjur.
Tel 08-517 633 00
www.anticimex.se

Boverket — har den allmänna uppsikten över byggande och boende i vårt land. Boverket utfärdar vissa föreskrifter och råd och tar ställning i enskilda byggärenden efter remiss från domstol.
Tel 0455-35 30 00
www.boverket.se

BoVision — en av de populäraste hemsidorna på Internet där du bland annat hittar villor, fritidshus, tomter och lantbruk till salu i hela landet.
www.bovision.se

Byggkeramikrådet
Ett serviceorgan som organiserar leverantörer och entrepenörer inom den keramiska branschen. PlattsättningsEntrepenörers Riksförening och Kakelföreningen finns med i Byggkeramikrådet.
Tel 08-641 21 25
www.bkr.se

Byt bostad — här kan du köpa och sälja din bostad på Internet utan att gå via mäklare.
www.bytbostad.com

Densia — besiktnings- och värderingsföretag som utför jordabalksbesiktningar och övertar hela köparens felansvar.
Tel 08-556 766 40
www.densia.se

EIO — Elektriska Installatörsorganisationen
Här kan du finna en behörig elinstallatör med en ansvarsförsäkring.
Tel 08-762 75 00
www.eio.se

Energimyndigheten
Ger dig fakta om energi, besparingsmöjligheter, etc.
Tel 016-544 20 00
www.energimyndigheten.se

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)
Fastighetsmäklarförbundets ansvarsnämnd som du kan vända dig till om du tycker att mäklaren har agerat vårdslöst.
Tel 08–730 33 80
.
Fastighetsmäklarförbundet (FMF)
Branschorganisation för mäklare, vars ansvarsnämnd heter FRN.
Tel 08-82 14 30
www.fmf.se

Fastighetsmäklarnämnden — myndighet som kan svara på frågor som rör registrering av fastighetsmäklare. De tar emot klagomål om mäklare. Du kan också vända dig med klagomål till mäklarnas branschorganisationer som också har egna ansvarsnämnder.
Tel: 08-555 524 60
www.fastighetsmaklarnamnden.se

Fuktinfo — Nordens största hemsida om fukt och byggproblem. Svarar bland annat på dina frågor om fukt.
www.fuktinfo.se

Hemnet — hemsida på Internet med rikstäckande bostadsbevakning. 90 procent av alla mäklare som annonserar på Internet finns med här.
www.hemnet.se

house4sale.se - privatmarknad för hus till salu på internet.
Tel: 040-30 71 90
house4sale.se

Konsumenternas Bank- & Finansbyrå
Konsumentverket, Finansinspektionen och Bankföreningen står bakom obundna Konsumenternas Bankbyrå. Man ger dig hjälp och vägledning i bankfrågor. Ring dem med frågor kring boende och lån.
Tel 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Här får du bland annat hjälp med att jämföra försäkringsvillkor och att tolka dessa.
Tel 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumentverket — tillhandahåller diverse broschyrer, litteratur och har en hemsida som har med husköp att göra.
Tel 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se

Konsumentvägledare
Bör finnas i varje kommun. Ger gratis råd och service när det gäller småhusfrågor och privatekonomi. Har även tillgång till Konsumentverkets litteratur.

Lanmäteriet — säljer bland annat tomtkartor via Internet och har information om servitut.
www.lantmateriet.com

Mäklarsamfundet
Branschorganisation för mäklare. De har en egen ansvarsnämnd om du har klagomål på en mäklare som är medlem. På hemsidan kan du se en förteckning över de anslutna mäklarna.
Tel: 08-735 62 00
www.maklarsamfundet.se

Skatteverket - har bland annat information om exekutiva auktioner av fastigheter, mm. Kontakta respektive regionkontor under kronofogdemyndigheten för att få mer information.
www.skatteverket.se

Småhusskadenämnden
Statlig fond för fukt- och mögelskador i småhus. Är huset byggt före 1989 och yngre än 30 år, kan du söka bidrag om det finns fukt- eller mögelskador.
Tel 08-700 08 10
www.smahusskadenamnden.se

Strålssäkerhetsmyndigheten
Tel 08-799 40 00
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Sveriges Advokatsamfund
Tel 08-459 03 00
www.advokatsamfundet.se

Svensk Fastighetsförmedling — har en matnyttig hemsida med bland annat villor till salu. De har också en egen ansvarsnämnd om du har klagomål på en av deras mäklare.
08-505 358 00
www.svenskfast.se

Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR — kan rekommendera besiktningsmän.
Tel: 08-462 17 90
www.bygging.se

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Tel 08-663 58 60
www.skorstensfejare.se

Sveriges Möbeltransportörers Förbund
— Sveriges enda branschorganisation för bohagstransportörer. På deras hemsida kan du hitta alla auktoriserade transportörer i landet.
Tel 08-87 85 10
www.smf.a.se

Villaägarnas Riksförbund — medlemsorganisation för villaägare.
Tel 010-750 01 00
www.villaagarna.se

 

 

TILLBAKA