Viktiga adresser för dig som ska köpa hus

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Juridiskadokument.nu
En viktig del många bostadsköpare glömmer är att upprätta korrekta avtal i samband med köpet av den nya bostaden. Ni kan hos Juridiskadokument.nu hitta juridiska dokument upprättade av jurist byrån Thorlund Juristbyrå AB. Här kan ni hitta avtal som samboavtal, äktenskapsförord, skuldebrev och avtal vid olika kontantinsatser. Här finns alla avtal du behöver som bostadsköpare. Du får även gratis juridisk rådgivning när du köper juridiska dokument.
www.juridiskadokument.nu

Allmänna reklamationsnämnden, ARN
Prövar konsumenttvister kostnadsfritt och lämnar rekommendationer om hur en tvist bör lösas. De tar bara upp ärenden som har lett till en ekonomisk konsekvens för dig. På hemsidan kan du ladda ner den blankett som behövs om du vill anmäla en tvist med bl a en fastighetsmäklare.
Tel 08-555 017 00
www.arn.se

Anticimex — utför överlåtelsebesiktningar vid husköp när det gäller fukt, mögel, röta och träskadeinsekter. Har en matnyttig hemsida som bland annat har bra information om skadedjur.
Tel 08-517 633 00
www.anticimex.se

Boverket — har den allmänna uppsikten över byggande och boende i vårt land. Boverket utfärdar vissa föreskrifter och råd och tar ställning i enskilda byggärenden efter remiss från domstol.
Tel 0455-35 30 00
www.boverket.se

Byggkeramikrådet
Ett serviceorgan som organiserar leverantörer och entrepenörer inom den keramiska branschen. PlattsättningsEntrepenörers Riksförening och Kakelföreningen finns med i Byggkeramikrådet.
Tel 08-641 21 25
www.bkr.se

Densia — besiktnings- och värderingsföretag som utför jordabalksbesiktningar och övertar hela köparens felansvar.
Tel 08-556 766 40
www.densia.se

EIO — Elektriska Installatörsorganisationen
Här kan du finna en behörig elinstallatör med en ansvarsförsäkring.
Tel 08-762 75 00
www.eio.se

Energimyndigheten
Ger dig fakta om energi, besparingsmöjligheter, etc.
Tel 016-544 20 00
www.energimyndigheten.se

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)
Fastighetsmäklarförbundets ansvarsnämnd som du kan vända dig till om du tycker att mäklaren har agerat vårdslöst.
Tel 08–730 33 80
.
Fastighetsmäklarförbundet (FMF)
Branschorganisation för mäklare, vars ansvarsnämnd heter FRN.
Tel 08-82 14 30
www.fmf.se

Fuktinfo — Nordens största hemsida om fukt och byggproblem. Svarar bland annat på dina frågor om fukt.
www.fuktinfo.se

Hemnet — hemsida på Internet med rikstäckande bostadsbevakning. 90 procent av alla mäklare som annonserar på Internet finns med här.
www.hemnet.se

Konsumenternas Bank- & Finansbyrå
Konsumentverket, Finansinspektionen och Bankföreningen står bakom obundna Konsumenternas Bankbyrå. Man ger dig hjälp och vägledning i bankfrågor. Ring dem med frågor kring boende och lån.
Tel 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Här får du bland annat hjälp med att jämföra försäkringsvillkor och att tolka dessa.
Tel 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumentverket — tillhandahåller diverse broschyrer, litteratur och har en hemsida som har med husköp att göra.
Tel 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se

Konsumentvägledare
Bör finnas i varje kommun. Ger gratis råd och service när det gäller småhusfrågor och privatekonomi. Har även tillgång till Konsumentverkets litteratur.

Lanmäteriet — säljer bland annat tomtkartor via Internet och har information om servitut.
www.lantmateriet.com

Mäklarsamfundet
Branschorganisation för mäklare. De har en egen ansvarsnämnd om du har klagomål på en mäklare som är medlem. På hemsidan kan du se en förteckning över de anslutna mäklarna.
Tel: 08-735 62 00
www.maklarsamfundet.se

Skatteverket – har bland annat information om exekutiva auktioner av fastigheter, mm. Kontakta respektive regionkontor under kronofogdemyndigheten för att få mer information.
www.skatteverket.se

Småhusskadenämnden
Statlig fond för fukt- och mögelskador i småhus. Är huset byggt före 1989 och yngre än 30 år, kan du söka bidrag om det finns fukt- eller mögelskador.
Tel 08-700 08 10
www.smahusskadenamnden.se

Strålssäkerhetsmyndigheten
Tel 08-799 40 00
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Sveriges Advokatsamfund
Tel 08-459 03 00
www.advokatsamfundet.se

Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR — kan rekommendera besiktningsmän.
Tel: 08-462 17 90
www.bygging.se

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Tel 08-663 58 60
www.skorstensfejare.se

Sveriges Möbeltransportörers Förbund
 — Sveriges enda branschorganisation för bohagstransportörer. På deras hemsida kan du hitta alla auktoriserade transportörer i landet.
Tel 08-87 85 10
www.smf.a.se

Villaägarnas Riksförbund — medlemsorganisation för villaägare.
Tel 010-750 01 00
www.villaagarna.se

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.