Hitta rätt hantverkare

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

I fjol tog landets konsumentvägledare sig an så mycket som 158 000 olika ärenden!
Den största delen klagomål rörde boendet, där hantverkartjänster var den största potten.

Thomas Larsson, boendeexpert, hjälper oss att reda ut i djungeln kring hantverkartjänster:

Hur hittar jag en bra hantverkare?

Börja för det första att leta efter hantverkare innan det blir tidsnöd. Planera i lugn och ro för underhållet av ditt hus. Har du bråttom kan det bli svårt att hitta hantverkare i tid och att förhandla om ett bra pris.
Hos branschorganisationer för hantverkare kan du hitta olika företag. Exempelvis hittar du VVS-installatörer på www.vvsi.se. Om en av deras medlemmar gör fel men inte rättar till det, gör organisationen det istället. Samma sak med elinstallatörernas organisation EIO som du hittar på www.eio.se. Om du vinner över en elinstallatör i ARN, Allmänna reklamationsnämnden, och han inte följer beslutet, får du ersättning ur EIO:s garantifond.

Jämför priser & offerter från olika hantverkare & företag
Dorunner.se kan du samla in offerter från företag inom de flesta branscher. Med offerternas hjälp kan du jämföra priser och tjänster. De allra flesta tjänsterna omfattas av ROT- eller RUT-avdraget.

På Dorunner kan du jämföra offerter från bland annat:

 • Städfirmor
 • Flyttfirmor
 • Hantverkare
 • Besiktningsmän
 • Jurister och ekonomiska tjänster
 • Målare
 • Hus och fastighetsunderhåll
 • Elektriker

Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Tala dessutom med personal på byggvaruhus eller i specialaffärer för t ex VVS eller kakel, för att höra om de kan rekommendera någon hantverkare. Ta slutligen referenser och titta på utförda jobb innan du slår till.

Ha ett skriftligt avtal med din hantverkare

Ja, annars är det lätt att bli osams om vad man har kommit överens om. I avtalet ska det finnas en noggrann beskrivning av arbetets omfattning och utförande, annars blir prisuppgiften meningslös. Exempelvis ska det stå vad för slags material som ska användas, kvalitet på material och om klimatskydd ska användas. Det räcker inte att skriva att du vill ha ett nytt tak eller badrum, du måste vara noggrann i din beskrivning.

Vad kan en konsumentvägledare hjälpa dig med?

Nio av tio kommuner har konsumentvägledare som kan ge personliga råd när det bland annat gäller husköp och hantverkartjänster. Bakom sig har de ett stort informationsmaterial som vi på Konsumentverket har tillverkat. De har möjlighet att vidareförmedla vår information, vilket kan betraktas som en rabatt på kommunalskatten! Dessutom kan de de lokala förhållandena på marknaden.
Konsumentvägledarnas roll är att alltid vara på de svagas sida och är det två konsumenter som tvistar är de, i vår syn, i princip jämspelta. Om det t ex är en husköpare och en hussäljare som tvistar med varandra, får de båda söka hjälp på annat håll. Men har någon av dem problem med en näringsidkare, t ex en mäklare, besiktningsförrättare eller hantverkare, kan konsumentvägledaren hjälpa till.

Var kan jag hitta ett bra avtal?
Det ligger klart för nedladdning på Konsumentverkets hemsida: RO-formulär.

Får hantverkaren ändra ett fast pris?

Nej, bara om så har avtalats. Under resans gång kan det dock behöva göras ändringar, men då måste man som konsument/beställare/byggherre se till att de förs in i avtalet. Det gäller både beskrivning på jobb och prisuppgifter. Har ni däremot kommit överens om ett ungefärligt pris får det överskridas med max 15 procent.
Fast pris är bra för då vet du var det hela slutar. Men bland kan det bli billigare om man har en löpande räkning med ett bestämt tak. Ett tak ska man alltid ha, annars kan det braka iväg.
Under inga förhållanden får en hantverkare säga: ”Jag inkluderade inte momsen!” och sedan lägga på den i efterhand.

Finns det någon garanti på utfört jobb?

Om hantverkaren gör hela jobbet har han ett 10-årigt ansvar på både material och arbete. Men om du köper materialet själv och låter hantverkaren använda det och det senare blir något fel, kan det tvistas om det är tjänsten eller materialet som det är fel på. Ett gott råd är därför att låta hantverkaren stå för hela biten istället för att låta snålheten bedra visheten.

Vad kan jag göra om arbetet inte är färdigt i tid?

Välj för det första ett avtal med ett så kallat dröjsmålsvite. Då måste företaget betala en överenskommen summa, t ex 2 000 kronor, till dig för varje vecka arbetet har dragit över på tiden. Då har ni alltså kommit överens om en tidpunkt då arbetet ska vara färdigt innan arbetet sätter igång.
För vad händer annars om t ex hälften av arbetsstyrkan är sjukskriven och företaget har fler projekt än ditt? Jo, de resterande hantverkarna åker med största sannolikhet till det ställe där de har ett avtal med dröjsmålsvite, så får du stå där med ditt halvfärdiga tak.
Kräv alltså att arbetet görs klart inom en viss tid eller häv avtalet skriftligen om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för din planering.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med det utförda arbetet?

Besiktiga arbetet innan du slutbetalar och betala aldrig allt i förskott – i så fall kan du inte hålla inne med pengar om du t ex inte är nöjd med utfört arbete. Betala alltså inte för mer arbete än vad du har fått utfört.
Reklamera meddetsamma, utan dröjsmål, om det är något fel på utfört arbete. Du måste klaga inom två månader efter upptäckten. Du har rätt att begära att hantverkaren rättar till eventuella fel. Om ni inte kan komma överens kan du kontakta ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Som jag tidigare nämnt kan du också kontakta hantverkarens branschorganisation för att höra om de kan hjälpa dig på något sätt.

Måste hantverkaren städa efter sig?

Det beror på vad ni har avtalat om. Innan hantverkaren sätter igång bör ni komma överens om vem som ska ta bort byggavfall, forsla bort den gamla pannan, med mera. Säg att du vill veta vad som inte ingår.
Sedan kan du ta ställning till hur du vill göra.

Vill du lära dig mer om hur man handskas med hantverkare?

”Hantverkarguiden — bra jobb till rätt pris” är en bok späckad med råd och tips om allt som har med hantverkartjänster att göra. Boken har tillkommit på initiativ av Konsumentverket och finns bland annat att köpa här.

Jämför priser & offerter från olika hantverkare & företag
Dorunner.se kan du samla in offerter från företag inom de flesta branscher. Med offerternas hjälp kan du jämföra priser och tjänster. De allra flesta tjänsterna omfattas av ROT- eller RUT-avdraget.

På Dorunner kan du jämföra offerter från bland annat:

 • Städfirmor
 • Flyttfirmor
 • Hantverkare
 • Besiktningsmän
 • Jurister och ekonomiska tjänster
 • Målare
 • Hus och fastighetsunderhåll
 • Elektriker

Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.