Byggmaterial till hus

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

För att konstruera hus används en lång rad olika byggmaterial. Bland mer traditionella byggmaterial går det att finna trä, natursten och lera, vilket har använts av människor sedan tusentals år tillbaka i tiden. Här i Sverige har vi fortfarande kvar många hus och andra konstruktioner som har framställts av naturmaterial. Men idag används också olika sorters massråvaror för att framställa hus, som kalk och sand. Stål, betong, glas och cement är också stabila material som skapar säkra hus med stor motståndskraft mot väder och vind.

Stål

Stål används ofta som material i byggnader då det har en hög formbarhet, sträckgräns, draghållfasthet och en god termisk ledningsförmåga. Materialet är också särskilt lämpat för byggnadsprojekt då det går att framställas med särskilda egenskaper. Det går att lägga till en varierande mängd kol i stålet, där en kolhalt på över 0,4 % skapar ett härdbart stål som kan göras mer beständigt och hårt. Stål används exempelvis för att bygga maskinhallar, industrilokaler, lagerbyggnader, kontor, lantbruksbyggnader och mycket annat.

Betong

Betong har en lång historia bakåt i tiden som byggnadsmaterial, där ett betongliknande material framställdes av etruskerna som under forntiden levde i norra och mellersta Italien. Romarna utvecklade också en form av antik betong som kallades opus caementicium. Denna antika betong användes till akvedukter, byggnader, hamnar och amfiteatrar. Betong är än idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen. Det används till alla möjliga sorters byggnader och hus, som tunnlar, broar och höghus. Anledningen till materialets popularitet är att betong har en stor bärkraft. Det är inte heller brännbart och är därför viktigt inom brandskydd. Nackdelen med betong är att det skapar stora koldioxidutsläpp, samtidigt som vi idag har en allt större sandbrist, vilket delvis beror på betongframställning.

Trä

Trä har varit ett populärt byggnadsmaterial sedan mycket lång tid tillbaka, där det har förekommit i form av byggnadsvirke, golv, lister och träskivor. Förut var trä det enda material som användes i stommen till dörrar och fönster samt till möbler och inredning. Fördelen med trä är att det är ett väldigt tåligt material, många träbyggnader som byggdes för flera hundra år sedan står ännu kvar idag. Trä har en bra hållfasthet och lufttäthet. Tack vare dess naturliga ursprung saknar trä farliga ämnen, vilket skapar hälsosamma byggnader för människor. Då träet är flexibelt går det att skapa innovativ arkitektur, komplexa former och en naturlig känsla som inger välbefinnande. Trä har låg egenvikt vilket möjliggör att lägga till påbyggnader av trä på befintliga hus i stor omfattning.

Lämna en kommentar