Användarvillkor

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

§1 Personuppgifter

Kopa-hus.se lagrar inga personuppgifter om besökare. Om du väljer att använda någon av de tjänster som rekommenderas på Kopa-hus.se så hanteras detta av respektive tillhandahållare av tjänsten. Detta innebär att Kopa-hus.se inte utför kreditupplysningar eller samlar personuppgifter om besökare.

§2 Ansvar

Vid eventuella konflikter eller skador som uppkommit beträffande bolån, avtal eller andra överenskommelser mellan långivare, försäkringsbolag eller andra parter tas inget ansvar av Kopa-hus.se. Kopa-hus.se kan ej krävas på ersättning för eventuella skador och inte ses delaktig i en eventuell tvist som uppstått mellan dig som besökare och eventuell långivare, försäkringsbolag eller annan part som rekommenderats på Kopa-hus.se.
Kopa-hus.se är en tjänst som erbjuder råd i boendefrågor och jämförelse av olika tjänster. Kopa-hus.se har därför ingen del i de avtal som skrivs mellan dig som besökare och annan part som rekommenderats hos Kopa-hus.se. Enbart den information som publiceras och det som Kopa-hus.se direkt kommunicerar till dig som privatperson ansvaras för. Kopa-hus.se förbehåller sig rätten att information som publiceras kan bli felaktig och bör därför endast ses som råd.
Om du som privatperson har stora skulder uppmanar vi dig att inte ingå några avtal där du inte kommer kunna uppfylla kraven. Har du allvarliga problem med boendefrågor rekommenderar vi dig att ta juridisk hjälp.

§3 Ändring av användarvillkor

Hittalanet.se kan ändra dessa användarvillkor och det är besökares ansvar att hålla sig uppdaterad gällande de villkor som finns på denna sida.