Kategorier
Blogg

Upp till 70% i kostnadsbesparing med värmepump i bostaden

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

I samarbete med ekvt.se


Det är mer fördelaktigt än någonsin att installera värmepump i bostaden. Du sänker din löpande energikostnad ordentligt, och vid installationen får du använda ROT-avdrag som sänker din kostnad för arbetsinsatsen. Men frågan är – vilken sorts värmepump är bäst för dig och varför ska du välja pump som värmelösning?

Luftvärmepump

Det finns flera starka skäl till detta, och du kan välja olika ”pumplösningar”, exempelvis luftvärmepump. Med luftvärmepumpen kan du räkna på att du gör en långsiktig kostnadsbesparing på mer än hälften. På fritidshus kan det till och med bli upp till 75% i besparing. Du får också en mycket behaglig inomhusmiljö med en luftvärmepump. Installationen är mycket enkel och gör ingen åverkan i bostaden.

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen är också omtyckt, den är naturlig som värmekälla och driftskostnaden är så låg att pumpen är betalad inom 5-7 år i de flesta hushåll. Du kan göra en besparing på upp till 80% av din energiförbrukning. Du kan också hämta in värmen från utomhusluften. En luft-vattenvärmepump gör en överföring av energin i utomhusluft till det vattenburna systemet i huset. Denna modell kan också sänka dina kostnader med 60-70%, märkligt nog fungerar denna pump lika bra även när det är vinter ute. Detta är en utmärkt lösning för ett mindre hus med låg förbrukning. Väldigt effektivt och du behöver heller inte borra. En annan intressant lösning är frånluftsvärmepumpen där luften inuti din bostad återanvänds genom att luften går ut via en ventil och återkommer i värmesystemet.

Rådgör med experter

Värmepumpslösningar är både miljövänliga och mycket kostnadsbesparande, val av pump beror även på hur din bostad ser ut samt din förbrukning. Det kan vara bra att diskutera val av pump med en kunnig fackman. Bor du i eller runt någon av storstäderna finns det flera välrenommerade företag som säljer värmepumpar i Stockholm, Göteborg och Malmö som du kan rådgöra med.

Kategorier
Blogg

Vikten av utvändigt arbete på huset

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

i samarbete med lagstrom.nu

Om du köpt ett hus för första gången är det lätt att bli överväldigad över allt som behöver göras. Det kan vara svårt att hålla koll på alla måsten och allt som man behöver hålla uppsikt över. Det är fullt normalt att känna sig lite stressad och i många fall underlättar inte stressen något. Vissa saker är viktigare än andra att hålla uppsikt över, som faktorer som kan påverka det direkta skicket på ditt hus. Att utföra utvändigt arbete på huset är inte att förglömma trots att kan vara svårare att upptäcka och tänka på.

Glöm inte att dränera ditt hus!

Att dränera huset när tiden är kommen är oerhört viktigt. Dränering bör göras cirka var 25-30 år för att säkerställa att fuktnivån i ditt hus håller sig på en bra nivå. Det är inte alltid som dränering faktiskt måste genomföras efter denna tid men det är viktigt att hålla koll på fuktnivån. Många får problem med höga fuktnivåer i källare vilket kan vara ett tecken på att det är dags för dränering. Dränering går ut på att gräva upp marken runt huset och leda bort eventuellt vatten till andra sidan tomten. På så sätt kan du skydda ditt hus från vatten och minimera risken för vattenskador. Många väljer att inte genomföra en dränering om det inte är absolut nödvändigt. Det tillvägagångssättet kan fungera, så länge du håller god uppsikt över skicket på ditt hus, din grund och uppkomst av potentiella fuktskador.

Undvik vatten- och fuktskada

Om huset inte dräneras när det finns ett stort behov finns det en stor risk att vatten tar sig in i grunden. Vattnet kan orsaka stor skada på grunden och eventuellt ta sig vidare in i huset. Mögelskador är vanligt förekommande på gamla hus som inte dränerats korrekt. Kolla in https://lagstrom.nu/ om du vill se över dina behov av att genomföra dränering av din bostad för att undvika dessa problem.

Kategorier
Blogg

Så mycket ökar solceller värdet på din bostad

I samarbete med Hemsol.se

Ett komplett solcellssystem på 9 kW kostar cirka 135 000 inklusive moms, installation och det gröna avdraget på 15 %. Men om man lägger 135 000 kronor på ett solcellssystem, vad händer då med villapriset? Det borde ju öka, men hur mycket ökar villapriset egentligen när man installerar solceller?

I den här artikeln gör vi allt vi kan för att svara på den frågan, med hjälp av att dra egna slutsatser samt genom att granska de studier som utförts inom detta område.

Pricing the Sun-studien av Axel Bolin

Axel Bolin, som är en nationalekonom med miljöinriktning, har kommit fram till att en solcellsanläggning höjer husets värde med omkring 14 %. Så om du äger ett hus med ett värde på 2 miljoner kronor ligger värdeökningen på 280 000 kronor enligt Axel Bolins beräkningar.

Bolin menar även att han räknar med att en värdeökning på 40 000 kr per installerad kW gäller. Och eftersom solceller kostar cirka 12 500 kr/kW ska det vara mycket lönsamt att investera i solceller.

Notera att Axel förtydligar att fler och mer omfattande undersökningar krävs för att hans beräkningar gällande den värdeökning som gäller ska kunna räknas som helt tillförlitliga.

National Renewable Energy Laboratory-studien

National Renewable Energy Laboratory har utfört en studie där värdeökningen vid en nyinstallation av ett solcellssystem kartlades. I studien pekar författarna på att värdeökningen ligger på cirka 130 000 kronor vid en nyinstallation av ett solcellssystem. 

Läs mer: Så fungerar det med pantbrev

Vad ska man tänka på innan man installerar en solcellsanläggning?

Innan man installerar en solcellsanläggning är det en bra idé att jämföra solcellsofferter från ett flertal solcellsinstallatörer. Det är alltid gratis att jämföra offerter, och du förbinder dig aldrig till någonting. Det är även bra att besöka en jämförelseportal för solceller, likt sidan nedan.

Läs mer om hur en solcellsanläggning fungerar, och den verkningsgrad som gäller: https://hemsol.se/blogg/solcellsanlaggning/

Är köpare beredda att betala mer för en solcellsanläggning?

Att köpa ett hus med en solcellsanläggning är inte samma sak som att köpa ett hus med exempelvis en pool, som bara vissa köpare gillar. Då ett solcellssystem medför att fastighetsägarens fasta kostnader minskar är nästan alla husspekulanter positivt inställda till att köpa ett hus med solceller.

Köparen tänker i regel: Med ett solcellssystem behöver jag inte lägga så mycket pengar på hushållsel och uppvärmning. Detta hus är därför en bra investering, som jag är beredd att betala mer för.

Tänk även på att kostnader för installation av solceller är avdragsgilla i deklarationen när du säljer bostaden.

Glöm inte att du sparar pengar med ett solcellssystem

Utöver värdeökningen minskar du dina månatliga kostnader för energi. El som du inte kan nyttja i din villa kan du sälja vidare till ett elbolag, vilket innebär att du även tjänar pengar på att skaffa solceller. Värdeökningen är förenklat en konsekvens av att köparen får lägre elkostnader.

Bra att veta: Notera att du har rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh, när du matar ut egenproducerad el på elnätet. Det medför att försäljningspriset för din solel är och förblir högt. Det är alltid politikerna som beslutar om vilken skattereduktion som gäller.

De kan när som helst besluta om att avveckla denna förmån, eller ändra de regler som gäller för skattereduktionen.

Kategorier
Blogg

Golvvärme – sänker räkningen och är behagligt

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Golvvärme är inte bara behagligt, det är ett ekonomiskt och energisnålt lågtemperatursystem – framtidens uppvärmningssystem!

Vem vill inte ha ett skönt inomhusklimat och sätta fötterna på ett varmt golv? Den underbara och ljumma luften slår emot dig när du vaknar på morgonen.
Vattenburen golvvärme är ett lågtemperatursystem. Det betyder att värme slussas in i rummet via den heltäckande golvytan i låg temperatur. 23 grader vid golvet innebär oftast 19-20 grader i huvudhöjd, och dessutom är värmen jämn och behaglig.

Golvvärmesystem

Det vanligaste är golvvärmesystem som fungerar via direktverkande el eller vatten som cirkuleras runt. Det finns också luftburna system. Du kan, om du vill, kombinera el- och vattenburen golvvärme i ditt hus. Med golvvärmen kan du byta mellan olika värmekällor som exempelvis värmepump eller pelletspanna. De olika systemen har olika fördelar; golvvärme från elslingor tar mindre plats men är dyrare än vattenburen golvvärme. Vattenburen golvvärme måste installeras av fackman. Titta in på Uponor.se.

Att tänka på

Det viktigaste är golvets material och isoleringen. Innan installation av golvvärme behöver du planera vilket golvmaterial du ska välja. Effekten av den installerade golvvärmen har till stor del att göra med det golv du väljer att lägga ovanpå. Isoleringen är också viktig för att undvika läckage och fuktskador.

Om du exempelvis lägger ett tjockt trägolv kommer det behövas högre vattentemperatur underifrån än för ett tunt golv. Tänk också på att golvvärmen kanske inte är på året runt – då behöver du välja ett material som inte blir kallt när värmen är avstängd. Ett klinkergolv kanske passar bra. Om du är osäker på hur de olika golvmaterialen släpper igenom värme kan det vara bra att prata med den fackman som du anlitar för att installera golvet.

Grund och temperatur

Golvets grund är betydande för vilken värmelösning som installeras. Man kan lägga skivor med rör i, installera kassetter i träbjälklag eller gjuta in rör i betong. Om du ska installera golvvärme i ditt badrum eller i ett våtrum behöver du tätskikt. Golvet blir förstås också aningen högre med golvvärmen installerad, vilket du behöver tänka på.

Golvvärmen bör aldrig stängas av helt och hållet, men du kan dra ner den till 8-10 grader under de varma månaderna. Golvvärmen gör att marken under byggnaden kan bli så varm, och när du stänger av golvvärmen kan en omvänd fukttransport inträffa. När marken blir varmare än husgrunden kan fukt från marken vandra inåt och orsaka skador på huset.

Ekonomiskt och miljövänligt

Vattenburen golvvärme är ett bra val av flera skäl. Värmen i rummet får en ”rund” och behaglig känsla oavsett var du befinner dig i rummet. Du känner skillnaden när du kommer in i ett rum med golvvärme jämfört med mer traditionella uppvärmningsmetoder. Eftersom golvet är en heltäckande yta i rummet behöver du inte ha så hög värme för att det ska kännas bra.

Det är också en investering som betalar sig över tid. Det är ekonomiskt och energisnålt, och helt i linje med vad vi gemensamt behöver göra inför framtiden för att spara energi och bli mer miljövänliga. Golvvärme kan också med fördel kombineras med andra värmekällor som exempelvis fjärrvärme, värmepumpar eller andra vattenburna system.

Med golvvärme får du:

  • Ökad komfort i huset, ett varmt golv att gå på
  • Ett bättre inomhusklimat
  • Sänkta energikostnader
  • Ett lättskött och osynligt värmesystem

Vad kostar det?

Värmekällan avgör priset på golvvärmen. En stor skillnad är att ett system med elektriska värmekablar är dyrare i löpande drift, medan ett vattenburet system behöver en central värmekälla. Det finns flera värmekällor att välja mellan.

Vad kostar installation av vattenburen golvvärme?
Installation av rörsystemen kommer att kosta runt 1000 – 2000 kronor per kvadratmeter. Oftast inkluderas material och hela installationen. Ju större yta du har desto bättre kvadratmeterpris kan du förvänta dig eftersom de fasta kostnaderna då delas på en större yta. Naturligtvis påverkas priset också av vad du väljer för golv. Det är stora prisskillnader mellan material och produkter.

Källa: https://www.byggstart.se/pris/vattenburen-golvvarme

Kategorier
Blogg

Välj rätt soffa för ditt hem

En soffa är en möbel som ska uppfylla en del kriterier. Dels för att den ofta står i vardagsrummet, ett rum som utgör samlingsplats och plats för avkoppling. Dessutom är det allt som oftast den största möbeln i rummet. Därmed sätter soffan prägel i rummets design och helhetsintryck.

Beroende på hur rummet är utformat passar olika typer av soffor bra. Vilken soffa du väljer är också avgörande för hur rummet ramas in och uppfattas storleksmässigt. Det finns alltså flera faktorer att tänka på när man ska köpa soffa och vi tänkte gå igenom dem här.

Modell och färg – två viktiga faktorer

Det första och största beslutet du behöver ta när det kommer till att köpa soffa är vilken modell du ska ha. Det finns soffor med två sits, tre sits och fyra sits vilket beskriver storleken på soffan. Sedan finns det hörnsoffor, soffor med schäslong och soffor med rundad hörna. Utöver det finns det soffor med små kuddar för sitsen, en per person, eller större sittdynor. Större dynor ger ett intryck av en mer luftig soffa medan små ger en känsla av mer kompakthet.

Sedan har olika soffmodeller olika typer av kuddar för ryggstöd. Vissa har ryggstöd i samma storlek som sittdynorna vilket ger ett organiserat intryck. Andra har mindre kuddar, likt prydnadskuddar, som är placerade mer busigt och omlott i soffan. Detta kan ge en mer inbjudande känsla samtidigt som det kan ge en stökig känsla.

En mindre soffa ger en känsla av ett större rum och du kan snyggt rama in ett utrymme för häng med en liten soffa och två fåtöljer. En större soffa ger däremot intrycket av mycket plats, så det är vad du vill skapa för känsla i rummet. Om du älskar att ta det lugnt i soffan på vardagskvällar och helger, samt om du är den som gärna sjunker ned och halvligger är en större soffa att föredra. Då passar nog en hörnsoffa eller soffa med schäslong bäst. En hörnsoffa är också fördelaktigt om soffan ska stå i ett hörn, eftersom soffan då följer rummet på ett snyggt sätt.

Sist men inte minst är färgen och valet av tyg viktigt för känslan i hemmet. En mörk soffa ger såklart ett mörkare intryck, mer myskänsla skulle man kunna säga. Om du redan har andra svarta möbler i vardagsrummet passar det bra ihop, men även om du har ljusa möbler kan en svart soffa bli en snygg detalj. Svart fungerar alltid och är effektivt sett till fläckar och slitage.

En ljusare soffa, i grå eller beige, piggar upp rummet på ett annat sätt. Det skapar en ljusare och lättare känsla i rummet och passar extra bra om väggar och övrig inredning går i ljusa toner. Om du väljer exempelvis beige passar det bra med varma toner i form av bruna och beiga nyanser, medan grå passar bäst med vitt och svart. Sedan år vi inte glömma att det numera finns flera färger att välja på till sin soffa! Det blir mer och mer modernt att låta soffan vara en färgklick i rummet, vilket skapar en känsla av liv- och lekfullhet. En blå soffa passar dig som vill ha färg men kanske lite diskretare, medan en röd eller orange soffa passar dig som är mer vågad.

Det finns med andra ord flera val att göra för att hitta rätt soffa till ditt hem, beroende på hemmets planlösning, din stil och känslan du vill skapa i rummet.

Kategorier
Blogg

Spabad för en lyxigare hemmakänsla

Det finns många härligheter med att köpa ett hus. En av dem är att du får tillgång till trädgård. Beroende på storleken på trädgård finns det mycket du kan göra med den. Du kan ha en stor gräsmatta, ett trädgårdsland, flera rabatter, fruktträd, en stor altan och du kan sätta in ett spabad för utebruk.

Ett spabad är den ultimata prylen för din trädgård om du vill maximera känslan av lyx. Det härliga med ett spabad är att den kan användas året om. På vintern får du uppleva den lyxiga känslan av ett hett, bubblande vatten i kontrast med den kalla luften. Men även på sommaren är ett spabad användbart. Tänk dig att sjunka ner i ett varmt spabad med kompisarna eller familjen en sval sommarkväll.

Det här behöver du tänka på med spabad

Funderar du nu på att kanske köpa ett spabad men är osäker på hur mycket underhållning det krävs? Så länge du köper ett spabad av hög kvalitet krävs det inte mycket underhållning. Vårt tips är att undvika typen av uppblåsbara spabad eftersom de sällan håller länge. Priset lockar såklart till köp då de är väldigt billiga, men det är sällan värt det sett till hur kort förbrukningstiden är.

Ett kvalitativt spabad är hållbart över flera år. Däremot består det av flera slitdelar som du behöver byta ut med jämna mellanrum. Du kommer alltså behöva köpa reservdelar till spabad för att se till att ditt spabad håller länge och lika bra hela tiden. Exempel på reservdelar spabad är olika elartiklar, lock, munstycken och mindre delar som packning, specifika skruvar och muttrar med mera. De mindre delarna behöver du bara byta om något händer, som läckage eller dylikt.

Resterande reservdelar behöver du dock byta en gång per år eller med några års mellanrum. Du behöver exempelvis byta filter i spabadet minst en gång om året för att behålla tillräcklig filtrering, ännu oftare om du inte gör rent filtret regelbundet. Andra slitdelar kan du byta ut när du märker att de börjar prestera sämre. Det gäller bland annat cirkulationspumpar, munstycken, skärmar, renoveringssatser, kretskort och luftpumpar.

Utöver att hålla koll på slitdelarna rekommenderar vi att du städar och rengör ditt spabad kontinuerligt. Används det ofta så gärna en gång i veckan, men annars alltid efter användning och minst en gång i månaden för att säkerställa hållbarheten. Ju oftare du rengör ditt spabad, desto längre håller alla delar och spabadet samt desto mindre jobb är det för dig att hålla det rent.

Kategorier
Blogg

Maximera vinsten med homestyling

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

På dagens bostadsmarknad är homestyling (eller homestaging som det också kallas) inför försäljning ett måste om du vill försäkra dig om att få ut bästa möjliga pris. Även om du inte tidigare sett på ditt hem som en ekonomisk investering med planerad vinst är det i försäljningsläget helt klart dags att göra det.

Inte bara snygga bilder

Det lönar sig att ta in ett proffs. Homestyling idag handlar om mycket mer än att bara inreda så att det ser snyggt ut på bild. En välplanerad, professionellt utförd homestyling kan innebära att den potentiella kundkretsen breddas – helt plötsligt är inte bara en typ av intressent utan då kan även unga paret, barnfamiljen och pensionärsparet vara intresserade – vilket medför ökad chans till budgivning och i förlängningen ett högre försäljningspris. Vad förmedlar inredningen till den potentiella köparen? Ett utifrånperspektiv kan vara helt nödvändigt, då den som själv bott i hemmet kan ha svårt att se bortom den egna livsstilen och de egna behoven.

Yrkeskompetens framför allt

Att anlita en professionell inredare inför en försäljning innebär också att man får tillgång till specialkunskap om den specifika marknaden. Företag som sysslar med homestyling i Göteborg kan till exempel ha en annan profil och kunskap än den i exempelvis Stockholm, Karlstad eller i andra delar av landet. Särskilt storstadsregionerna ligger långt framme i utvecklingen med homestyling som ett måste på bostadsmarknaden där nästan inga objekt säljs utan att någon med yrkeskunnande först sett över den estetiska profilen på respektive hus eller lägenhet.

Och inte minst kan det ha en psykologiskt lugnande effekt på dig som säljare att veta att du gjort allt för att din bostadsförsäljning ska gå så bra som möjligt. En bostadsaffär är en kritisk punkt i det ekonomiska livet och det visuella intryck ditt objekt gör på mäklarbilder och visning är alldeles för viktigt för att lämnas åt slumpen. Homestyling är ett måste och är ofta en rolig del av arbetet inför en försäljning – kanske får du även med dig inspiration till att inreda det nya hemmet? Med en professionell inredare i ryggen vid försäljningen kommer du förhoppningsvis maximera försäljningspriset på bostaden och ha pengar över till mycket annat.

Kategorier
Blogg

Skapa illusion av ett större hem

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

En trend som lämnat hallen och badrummet för att ta plats i hela hemmet är speglar. En spegel är ett enkelt sätt att inreda hemma samtidigt som man ger en illusion av ett större hem. Dessutom skapar du mer naturligt ljus som speglar sig i hemmet.

Innan du köper din spegel borde du fundera på hur denna ska komplementera hemmet. Vill du få ett litet rum att kännas större? Eller känns hemmet mörkt och du vill skapa mer ljus? Eller har du helt enkelt bara en tom vägg som behöver fyllas? Eller behöver du den helt enkelt för nyttan att se hur du ser ut innan du lämnar hemmet?

Skapa ljus

Du kan enkelt skapa mer naturligt ljus i hemmet genom att placera en spegel så att dagsljuset faller naturligt mot spegeln. Ju större spegel desto mer ljus återspeglas.
När mörkret sedan faller kan du skapa ljus i rummet genom att låta en lampa stå i närheten av spegeln, då reflekteras även detta ljus ut i rummet. Perfekt under de mörka vintermånaderna.

Även i en mörk hall är det bra att försöka tänka på vart ljuskällorna i rummet kommer ifrån. En hall blir ofta en plats för mörker, så försök se till så att de ljuskällor som finns reflekteras i spegeln för att ljusa upp i hemmet.

Välj form

Den största trenden inom speglar just nu är stora runda. En stor rund spegel som får ta plats ensam på en vägg skapar en maffig känsla, medan en avlång stor spegel skapar en panoramaeffekt i hemmet.
Ett annat sätt att leka med speglar är att blanda in dessa i en tavelvägg. Här får du möjligheten att leka med storlek, ram och färg på spegeln utefter din tavelvägg.

Ett sätt att förstora rummet samtidigt som du tillför värme är att använda guldspeglar. Spegeln skapar ett nytt djup i rummet samtidigt som guldfärgen ger värme till rummet.

Kategorier
Blogg

Övrigt om flytten

Det finns flera spännande fakta om att flytta som faktiskt kan hjälpa dig att fatta rätt beslut om saker som till exempel när på året det är bäst att genomföra flytten…

När flyttar de flesta?

De allra flesta flyttar under sommar och höst. Det finns statistisk som visar att den vanligaste flyttdagen i Sverige är den första oktober. Det är vanligast att flytta under helgen och nära månadsskiftet. Det här kan vara bra att betänka för det är också under dessa tidpunkter som det är svårast att få tag i flytthjälp. Om du kan flytta på annan tid kan det innebära ett lägre pris.

När flyttar vi hemifrån?

År 2015 kom det en rapport som hävdade att svenskarna var först med att flytta hemifrån bland de europeiska länderna. Genomsnittsåldern för utflytt från föräldrahemmet låg då på omkring 19,6 år i Sverige och 26 i övriga EU-länder. Men statistiken kan komma att förändras då konjunkturen svänger och det blir större bostadsbrist.

Roligt flyttskämt

Vi stressar en hel del inför flytten men det finns också skämt om att flytta som kan få oss att slappna av. Ett handlar om vilken svensk stad som vi sällan flyttar från. Svaret är Borlänge förstås!

Svenskar flyttar till Spanien

Svenskar flyttar till många olika länder. Men det finns rapporter som visar att många väljer Spanien och den trenden tycks växa sig starkare. Det finns de som flyttar helt och hållet från Sverige och de som bara flyttar delvis genom att skaffa ett hus eller en lägenhet i Spanien.

Folk flyttar inte så långt

Men majoriteten av de som flyttar i Sverige flyttar inte till Spanien eller andra länder. Flytten går för det allra mesta inom samma kommun. Då blir kostnaden för flyttfirman inte lika stor som när flyttlasset går över landsgränsen!

Kategorier
Uncategorized

Artikel om reporäntan 2008 – 2009

RIKSBANKEN HÖJER REPORÄNTAN TILL 4,50 PROCENT

Riksbanken meddelade att reporäntan höjs till 4,50 procent. De skriver att ”De kraftiga prisuppgångarna på livsmedel och olja riskerar att leda till att andra priser stiger för snabbt. Riksbankens bedömning är därför att räntan behöver höjas nu och ytterligare ett par gånger under året för att föra tillbaka inflationen mot målet på ett par års sikt.” I Riksbankens prognos den s.k. reporäntebanan kan man utläsa att reporäntan visad som kvartalsmedelvärden kan komma att ligga på 4,5 procent under tredje kvartalet 2008, 4,8 procent under fjärde kvartalet 2008, 4,9 procent under tredje kvartalet 2009, 4,6 procent under tredje kvartalet 2010 och 4,4 procent tredje kvartalet 2011. Riksbanken påpekar som vanligt att osäkerheten i deras bedömning är stor.

Riksbanken strävar efter att hålla inflationen runt två procent

Inflationstakten det senaste året låg i maj på 4 procent och det är mycket över Riksbankens mål på två procent. Kostnadstrycket ökar och exempelvis priset på livsmedel och olja har stigit och inflationsförväntningarna är höga. När Riksbanken ändrar reporäntan är anledningen att de vill påverka marknaden så att inflationen (prisökningstakten) och inflationsförväntningarna dämpas och inflationen går ner till två procent inom två år. Lyckas inte Riksbanken stävja inflationen finns det risk för att facken vill omförhandla löneavtalen och sen har vi en inflationsspiral som inte är bra för någon. Därför har Riksbanken sedan början av 2006 höjt reporäntan tolv gånger från 1,5 procent till 4,50 procent.

Se till att du har reserver

Räntan är historiskt sett inte speciellt hög utan ligger inom det läge som Riksbanken anser är normalt. De har vid olika tillfällen tidigare sagt att en normal reporänta ligger runt 3,5 – 5 procent. När man lånar pengar till en bostad är det oftast på mycket lång tid. Därför tycker jag att alla låntagare måste förvissa sig om att de klarar högre ränta. Den rörliga bolåneräntan ligger normalt sett runt en procentenhet över Riksbankens reporänta men oron på den finansiella marknaden har medfört att tre månaders bunden ränta under den senaste tiden har legat mer än en procentenhet över reporäntan.

Konjunkturinstitutets prognos

Konjunkturinstitutet skriver i sin prognos 18 juni 2008 att de tror att den ”internationella konjunkturen förbättras under 2009, vilket tillsammans med sjunkande inflation och en expansiv finanspolitik motverkar en djupare konjunkturnedgång i Sverige.” De spår de att reporäntan ligger på 4,50 procent i slutet av 2008 och sen sjunker tillbaka för att ligga på 4,25 procent i slutet av 2009 och ligga kvar där även under 2010. Prognos

Spara till framtida höjningar

I tabellen nedan ser du hur månadskostnaden efter skatteavdrag förändras när räntan ändras. Genom att lägga undan så mycket pengar varje månad som en höjning av räntan med exempelvis en procentenhet kostar vänjer du din plånbok vid högre räntor. Du bygger samtidigt upp en bra buffert. Skulle inte räntan stiga längre fram har du i alla fall en stor slant sparad. Passa dessutom på att amortera så får du en lägre skuld att betala ränta på.

Bunden eller rörlig ränta?

Nu när läget är osäkert tycker jag att det är bättre att avvakta och ha rörlig ränta. Men har du ett stort lån till rörlig ränta och känner dig otrygg med enbart rörlig ränta kan du dela upp lånet i exempelvis tre delar. Då kan du binda räntan på två av delarna på olika tidsperioder och sedan behålla resten rörligt. Jag tror att det kan bli dyrare att binda räntan på delar av lånet just nu än att ha hela lånet till rörlig ränta, men du kanske är beredd att betala en försäkringspremie för att slippa vara orolig över räntan. När en bunden del sedan ska omsättas kan du ta ett nytt beslut på den delen. Kanske du då vill ha den delen rörlig beroende på vad du då tror om framtiden. När du binder räntan gör du en överenskommelse med banken. Skulle du vilja byta låneinstitut eller amortera mer än ni kommit överens om får du betala ränteskillnadsersättning. Bind därför inte räntan på lånet längre tid än du räknar med att bo kvar. Och undersök först vem som ger dig det bästa erbjudandet.