Solceller eller solcellstak – vad är bäst?

Solceller och solcellstak är inte samma sak, och det finns många skillnader mellan de olika alternativen. Här går vi igenom allt du behöver veta för att veta gällande om solceller eller solcellstak passar bäst på ditt villatak.

Vad är solceller?

Solceller, eller ett solcellssystem består av seriekopplade solceller som bildar solcellspaneler. Många olika solcellspaneler bildar ett solcellssystem, som i sin tur tillverkar solel med hjälp av ljusenergi.

Vad är solcellstak?

Solcellstak, eller integrerade solceller är tak med inbyggda solceller. Det är vanligt med solceller som är integrerade i takpannorna, och så även solceller som är integrerade i takplåt eller glaspannor. Solceller som takbeklädnad blir också allt mer vanligt i Sverige.

Upplysning: Majoriteten av alla fakta är hämtade från SolcellsOfferter.se och deras solcellsblogg. 

Exempel på skillnader mellan solcellstak och solceller

 • Solcellstak betraktas ofta som snyggare än solceller på taket. 
 • Verkningsgraden per kvadratmeter är lägre för solcellstak än för solceller.
 • Det är krångligare att installera ett solcellstak än ett solcellssystem.
 • Installationer av solcellstak är dyrare. Detta främst då installationer av solcellstak är inte lika standardiserade som solcellsinstallationer. 
 • Återbetalningstiden är längre för solcellstak än för ett solcellssystem. Främst då verkningsgraden för solcellstak är lägre.
 • Integrerade solceller är ungefär dubbelt så dyra (per kvadratmeter) jämfört med ett vanligt solcellssystem.

Exempel på likheter mellan solcellstak och solceller

 • Både solcellstak och solceller producerar grön el med hjälp av solens strålar.
 • Både solcellstak och solceller är i princip helt underhållsfria.
 • Både solcellstak och solceller är både bullerfria och utsläppsfria när de väl sitter på taket.
 • Du kan sälja den el du inte använder i din villa oavsett vilket system du har.
 • Både solceller och solcellstak beräknas hålla i minst 30 år.

Svar på vanliga frågor

Lämna en kommentar