Vad är en fastighetsbeteckning?

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

En fastighetsbeteckning har många viktiga användningsområden, som vid fastighetsköp och försäljning, juridiska ärenden, fastighetsbeskattning, bygglovsansökningar, navigation och adressering. Det är en viktig identifierare som kan behövas i många olika sammanhang.

Fastighetsbeteckning – betydelse

Varje fastighet får en unik beteckning tilldelad till sig av Lantmäteriet. Denna fastighetsbeteckning består av områdets namn, traktens namn, ett blocknummer samt ibland även ett kolon samt ett enhetsnummer. Ett exempel på hur en fastighetsbeteckning kan se ut är ”Stockholm Norra Djurgården 1:50”. Fastigheter som har höga enhetsnummer har styckats av från en ursprunglig fastighet, och siffran gör det enkelt att se hur mycket den har delats upp.

Många tror att ordet ”fastighet” betyder hus, men det innebär i själva verket ett avgränsat markområde. Detta kan vara en åker, en tomt eller en del av en sjö. Fasta staket, växter och byggnader inom markgränsen tillhör fastigheten och kallas för fastighetstillbehör.

Användningsområden för fastighetsbeteckning

Lantmäteriet delar in all svensk mark i fastigheter, och sparar sedan informationen i Fastighetsregistret. Detta är nödvändigt för att hålla ordning på landets fastigheter, då informationen krävs för många olika ändamål. All information hanteras i ett register och kompletteras med uppgifter från Skatteverket, kommuner och lagfarter. Ett användningsområde för informationen är vid fastighetsförsäljningar. I registret går det att läsa om det finns en detaljplan för området, om fastigheten har förbehåll vid försäljning eller om det har skett en utmätning av fastigheten. Det går också att ta reda på om fastigheten har servitut knutna till sig, om den är med i en samfällighet och hur högt det tidigare försäljningspriset har varit. Här går det också att se om tidigare inteckningar har gjorts och hur många dessa har varit, vilket underlättar vid fastighetsförsäljning.

Nyhet! – Nu kan man även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo
Lendo.se kan du nu jämföra räntor på bolån hos flera olika banker helt kostnadsfritt med endast 1 kreditupplysning. Där kan du även ansöka om lånelöfte till en ny bostad och få erbjudanden från flera olika banker. Du förbinder dig inte till något när du använder tjänsten och det är helt gratis.

Hur söker man en fastighetsbeteckning?

Att ta reda på vilken fastighetsbeteckning som gäller för en fastighet går att göra på flera olika sätt. Du kan kontakta Lantmäteriet genom att mejla, ringa eller besöka någon av deras kontor. Lantmäteriets digitala medarbetare finns tillgängliga under alla dygnets timmar, men de kan dock inte svara på personliga ärenden. För att ta reda på specifika uppgifter är det bättre att använda Lantmäteriets mejlformulär, eller ringa under deras telefontid på vardagar.

Du kan också använda Lantmäteriets e-tjänster ”Sök ortnamn” och ”Min karta”. Här går det att hitta en fastighetsbeteckning genom att söka på adressen och zooma in på det område du är intresserad av. För den som föredrar ett mer analogt sätt att söka information finns möjligheten att köpa en särskild fastighetskarta, där Lantmäteriet erbjuder kartor för specifika områden. Alla fastigheter med fastighetsbeteckning är här noggrant inritade och du kan enkelt hitta den information du behöver. Det kan vara så att du redan har tillgång till fastighetsbeteckningen, till exempel via dina lånehandlingar eller ditt köpekontrakt. Om du bor i hyresrätt hittar du enklast fastighetsbeteckningen i hyreskontraktet.

Fastighetsbeteckning för bostadsrätt och lägenhet

Sedan år 2009 har enskilda lägenheter börjat räknas som fastigheter. Detta gäller enskilda lägenheter som ligger i bostadsbyggnader, vilket också kallas för ägarlägenheter. De har därmed också kunnat få varsin fastighetsbeteckning. Bostadsrätter har dock inga egna fastighetsbeteckningar utan brukar tilldelas ett lägenhetsnummer från Skatteverket. Detta kompletteras med ett nummer från bostadsrättsföreningen. Det går att hitta fastighetsbeteckning för en bostadsrättsförening i deras årsredovisning. Exempel på en lägenhetsbeteckning som används för en bostadsrätt är ”Lägenhet nr 6 i BRF Turbinen”.

Fastighetsbeteckning för försäljning och bygglov

En fastighetsbeteckning ger viktig information om en fastighet, vilket kan vara viktigt vid en försäljning. Här går det att se om fastigheten tidigare har blivit utmätt, om det finns olika förbehåll gällande försäljning av fastigheten och en detaljplan för området. Beteckningen gör det möjligt att säkerställa att det är rätt ägare som säljer. Det kan finnas servitut knutna till fastigheten, den kan ingå i en samfällighet och det går att se hur högt försäljningspriset har varit tidigare. Det går också att söka efter fastighetsbeteckning för att ta reda på vem som äger en viss tomt. Du kan som privatperson fråga Lantmäteriet kring vem som äger en specifik markbit. Dessa uppgifter är offentliga och kostnadsfria att ta del av. Vissa personuppgifter är dock skyddade av GDPR eller allmänna dataskyddsförordningen.

Om en fastighet ska bebyggas krävs bygglov. Detta kräver en ansökan om bygglov hos kommunen, där fastighetsbeteckningen måste anges. Byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd i kommunen handlägger ärenden kring marklov, bygglov, rivningslov, anmälan och förhandsbesked. Fastighetsbeteckning används även om du behöver söka kontakt med kommun och Skatteverket i liknande frågor.

Fastighetsbeteckning för stadsplanering

Fastighetsbeteckningar spelar en viktig roll vid stadsplanering, där de används för att reglera och planera markanvändningen. Särskilda beteckningar tilldelas olika områden för att fastställa vilka sorters verksamheter och byggnader som är tillåtna. Detta gör det möjligt att säkerställa att alla markresurser används på ett hållbart och effektivt sätt. I de områden i Sverige där det finns tät bebyggelse är detta av särskilt stor vikt, då marken är en begränsad resurs. Här måste många olika intressen balanseras för att stadens utveckling ska vara hållbar och rättvis.

Investeringar i fastigheter

Sverige har många investerare som väljer att addera pengar till olika projekt för att de ska kunna växa och ge avkastning på sikt. En del väljer att investera i fastigheter, och här har fastighetsbeteckningar en avgörande betydelse. En investerare måste ha bra koll på hur beteckningssystemet fungerar, samt hur det relaterar till fastigheter. Då finns möjligheten att göra fördelaktiga investeringar, då beteckningarna assisterar i att bedöma fastigheternas värde och möjliga utvecklingspotential. Detta är avgörande för att kunna fatta goda beslut om investeringar samt att maximera avkastningen för investeringen över tid.

Nyhet! – Nu kan man även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo
Lendo.se kan du nu jämföra räntor på bolån hos flera olika banker helt kostnadsfritt med endast 1 kreditupplysning. Där kan du även ansöka om lånelöfte till en ny bostad och få erbjudanden från flera olika banker. Du förbinder dig inte till något när du använder tjänsten och det är helt gratis.

Viktig del av systemet

Att använda och applicera fastighetsbeteckningar är en oumbärlig och viktig del av det svenska fastighetsregistreringssystemet. På detta sätt går det att beskriva, fastställa och identifiera äganderätten till fastigheter. Detta är en standardiserad och exakt metod för att skapa fastighetsreferenser, vilket underlättar transaktioner, planering och fastighetsägande. Beteckningarna kan skilja sig åt beroende på jurisdiktion och land, men de har alla en stor effekt i systemet. De ger möjlighet att etablera en geografisk plats för varje individuell fastighet, vilket motverkar risken för förväxlingar. Varje fastighet kan identifieras på ett korrekt sätt i alla sammanhang, som i kartor, lagfartsdokument och fastighetsregister.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.