Gamla besiktningsprotokoll vid köp av hus

Vi har sålt vårt hus och nu vill de nya ägarna ha vårt gamla besiktningsprotokoll från besiktningen vi gjorde 2 år innan vi sålde (när vi köpte huset). Har de rätt till det? Är detta en offentlig handling? De gjorde även en egen besiktning och ska väl gå efter den? Vi bad att den skulle bifogas vid visningen för att köparna skulle vara medvetna om vilka fel det fanns i huset, vilket väl innebär att de ej kan begära skadestånd för det som står i det? Om vi bett mäklaren att bifoga besiktningsprotokollet vid visningen och han ej gjort det, innebär inte det att han har gjort fel då?


Upplysningsplikten om huset får inte frångås

Du har skyldighet att berätta det du känner till om den fastighet du säljer. Allt som köparen rimligen bör veta inför sitt köp skall du berätta. I detta ingår självklart det gamla protokollet. Om jag förstår din fråga rätt så hade du lämnat protokollet till mäklaren inför försäljningen. Om mäklaren inte visat det för köparna så har han/hon gjort fel. Du har rätt när du säger att köparna inte kan ta upp fel som finns nämnda i det gamla protokollet, om de hade fått se det. Men om det finns fel där som du själva genom sin besiktning inte upptäckt så kan det i värsta fall innebära en skadeståndsskyldighet för dig på grund av brist i upplysning om fastigheten. Men det beror i så fall på vilken typ av fel det var.

Gamla protokoll är ingen offentlig handling

Du har ingen formell rätt att få ta del av det gamla protokollet.
Säljarna tar dock, som jag ser det, en stor risk om de inte åtminstone upplyser om vad som står där. Om du efter att ha köpt fastigheten kan avslöja att de undanhållit väsentliga uppgifter om fastigheten, som skriftligt finns i ett tidigare protokoll, kan du rikta skadeståndskrav mot dem. Säljarna har brustit i sin skyldighet att upplysa dig om fastighetens kända brister.

Jag tror att det är ganska vanligt att säljare och mäklare försöker undvika att ta upp ett tidigare protokoll om de tycker att det är misskrediterande för fastigheten. Det vore i så fall bättre att de upplyser om bristerna och om de av någon anledning tycker att de är felaktiga förklarar detta för köparna.