Bostadsbidrag och bostadstillägg – Så fungerar det

Ansökan om bostadsbidrag och bostadstillägg kan ske när bostadskostnaden är mycket hög i förhållande till hushållets inkomst. Ersättning går att få från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten beroende på personens ålder. 

De ekonomiska bidragen vänder sig till barnfamiljer, personer under 29 år, de som har aktivitetsstöd eller sjukpenning samt personer som är minst 66 år år. 

Vilka kan få bostadsbidrag eller bostadstillägg?

Bostadsbidrag kan sökas av barnfamiljer samt unga (under 29 år) som har en hög boendekostnad i förhållande till inkomst. Ansökan sker hos Försäkringskassan.

Bostadstillägg kan sökas av personer med aktivitetsstöd eller sjukpenning samt personer som är minst 66 år. Ansökan sker hos Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten. 

Scrolla höger i mobil eller surfplatta för att se hela tabellen

FamiljesituationBidragstypAnsök hosExempel på krav
BarnfamiljBostadsbidragFörsäkringskassanBarnet bor hos dig minst 30 dagar per år
Till UngaBostadsbidragFörsäkringskassan– Under 29 år- Årsinkomst på max 86 720 kr för en vuxen
Minst 66 årBostadstilläggPensionsmyndighetenUttag sker av full pension
Har aktivitetsstöd eller sjukpenningBostadstilläggFörsäkringskassanMax bidrag på 6550 kronor per månad

Läs mer om de olika bidragstyperna vid respektive rubrik i denna artikel. 

Om en ansökan beviljas eller inte beror bland annat på boendesituation, boendekostnad, familjesituation och inkomster. Hur detta beräknas varierar något mellan de olika bidragen. 

Har du rätt till bidrag?

På myndigheternas hemsidor finns tjänster där preliminära uträkningar kan ske. Följ länkarna och testa utifrån dina egna ekonomiska förutsättningar:

(Beräkningen är enbart indikativ och ska inte ses som ett löfte från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan att de kommer bevilja ersättning om ansökan sker)

1. Bostadsbidrag för barnfamiljer

Bostadsbidrag för barnfamiljer vänder sig till föräldrar som har barn boende hos sig. Förutsatt att alla kriterier är uppfyllda går det att få bidrag fram till och med den månad som barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande då fortfarande går på gymnasiet gäller det fram till att barnet avslutat dessa studier. 

År 2023 hade 170 881 hushåll bostadsbidrag i Sverige. Av dessa var 81 % barnfamiljer. Det är alltså den överlägset största gruppen av hushåll i Sverige som får detta ekonomiska bidrag. 

Har du rätt till bostadsbidrag? Testa via tjänsten ”Räkna på bostadsbidrag” på Försäkringskassans hemsida för att få en preliminär bedömning. 

(Beräkningen är enbart indikativ och ska inte ses som ett löfte från Pensionsmyndigheten att de kommer bevilja ersättning om ansökan sker)

Krav 

 • Barnet är under 18 år
 • Barnet bor hos dig minst 30 dagar per år
 • Krav på 40 kvm² boendeyta om barnet bor hos dig mindre än 50%
 • Hyres, Ägande, Andrahand & Inneboende

För att kunna få bostadsbidrag beviljat krävs det att barnet är boende hos dig under minst 30 dagar under det år som ansökan gäller. Beloppet kommer däremot att anpassas utifrån hur mycket barnet bor hos dig.  

Förutsatt att barnet bor hos dig mindre än 50 % av tiden finns även kravet att du måste bo på minst 40kvm² och ha minst två rum och kök. Är du exempelvis boende i en liten etta, eller inneboende, krävs det att barnet bor hos dig mer än 50% av tiden för att bidrag ska gå att få. 

Tillfälligt tilläggsbidrag

Fram till juni 2024 får barnfamiljer med bostadsbidrag ett tillfälligt tilläggsbidrag. Regeringen anger att orsaken till detta tillägg är ”hög inflation och lågkonjunktur som slår hårt mot många hushåll, inte minst barnfamiljer”. Tillägget motsvarar i regel 40% av det ursprungliga beloppet även om det finns vissa undantag. 

OBSRegeringen har lagt fram förslag på att det tillfälligt förhöjda beloppet ska gälla till december 2024. Det mesta talar för att förslaget ska gå igenom. 

Ansök

Ansökan sker enklast online via Försäkringskassans E-tjänst ”Ansök om bostadsbidrag”. Gå via länken, logga in och bli direkt omdirigerad till ansökan. 

Det är även möjligt att skicka in ansöka via pappersblanketten ”5096 Ansök om bostadsbidrag”. Den ska exempelvis användas om du har skyddade personuppgifter. 

Se detaljerade steg-för-steg guide längre ner i artikeln, vid rubriken ”Ansöka om bostadsbidrag – Så gör du”.

Beslut och utbetalning

Handläggning beräknas ta upp till 60 dagar. Det kan däremot bli längre handläggningstid om ansökan behöver kompletteras med ytterligare information eller dokument. 

Vid ett positivt svar sker utbetalning av bostadsbidraget varje månad den 27:e. Är det en röd dag eller helgdag sker utbetalning den närmaste vardagen innan.  

Bostadsbidrag familj – Belopp 2024

Nedan visas tre exempel på hur stort bostadsbidrag en familj kan få utifrån specifika ekonomiska förutsättningar. Samtliga beräkningar är genomförda på Försäkringskassans hemsida och gällde för 2024. 

1. Ensamstående mamma 

En ensamstående mamma bor i en trea, på 75kvm, med ett barn. Hon har 14 000 kronor före skatt och en hyra på 7500 kronor. Barnet bor hos henne på heltid. 

Förväntat belopp = 3100 kronor per månad. 

2. Samboende studerande + lön

Två personer bor tillsammans i en fyra, på 85 kvm, med två barn. Ena personen studerar på högskola och har studiestöd på ca 4000 kronor. Den andra jobbar och har ca 15 000 kronor före skatt. Avgiften på bostadsrätten är på 9 000 kronor per månad. 

Förväntat belopp = 2500 kronor per månad

3. Samboende lön + lön

Två personer bor tillsammans i en fyra, på 85 kvm, med två barn. Bägge har 16 000 kronor i brutto per månad. Avgiften på bostadsrätten är på 9000 kronor per månad.

Förväntat belopp = 300 kronor per månad

2. Bostadsbidrag för dig under 29 år

Om du är under 29 år kan du själv, eller tillsammans med sambo/make, ansöka om bostadsbidrag. Har du däremot barn ska du ansöka om ”Bostadsbidrag för barnfamiljer” (se ovan). 

Har du rätt till bostadsbidrag? Testa via tjänsten ”Räkna på bostadsbidrag” på Försäkringskassans hemsida för att få en preliminär bedömning. 

(Beräkningen är enbart indikativ och ska inte ses som ett löfte från Försäkringskassan att de kommer bevilja ersättning om ansökan sker)

Krav

 • Under 29 år
 • Årsinkomst på max 86 720 kr som ensamstående
 • Årsinkomst på max 103 720 kr tillsammans som sambo/gift
 • Minst 1800 kr i månaden i boendekostnad
 • Hyres eller ägande (ej inneboende)

Personer som är under 29 år och har en boendekostnad på över 1800 kronor kan ansöka om bostadsbidrag. Detta förutsatt att boendet är hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Det är alltså inte möjligt för en person som bor inneboende. 

Ensamstående

Ensamstående får inte ha en inkomst på mer än 86 720 kronor per år. Det motsvarar en månadsinkomst på 7226 kronor. 

Gift/Sambo

Gifta, och de som bor sambo, får inte ha årsinkomst tillsammans på mer än 103 720 kronor. Det motsvarar en gemensam månadsinkomst på 8 643 kronor eller 4 321 kronor per person och månad. Orsaken att gränsen är betydligt lägre är att ett flertal kostnader blir lägre vid samboende. 

Ansöka 

Digitalt – Ansök via Försäkringskassans E-tjänst ”Ansök om bostadsbidrag

Blankett – Ladda hem blankett ”5096 Ansök om bostadsbidrag”. Fyll i den digitalt, skriv ut och skicka in. 

Se detaljerade steg-för-steg guide längre ner i artikeln, vid rubriken ”Ansöka om bostadsbidrag – Så gör du”.

Beslut och utbetalning

Det tar cirka 60 dagar innan Försäkringskassan ger besked. Var noga med att skicka in en komplett ansökan då handläggningstiden kan förlängas vid behov av kompletteringar. 

Om ansökan godkänns sker utbetalning den 27:e varje månad. Genom att logga in på ”Mina Sidor” på Försäkringskassans hemsida går det att se planerade utbetalningsdatum fem dagar före utbetalning sker.

Krav på folkbokföringsadress

I de flesta fall kan ansökan om bostadsbidrag enbart ske för den adress där du är folkbokförd. Det gäller däremot inte om du har skyddad identitet. Regeln gäller inte heller om du tillfälligt bor i en annan stad, exempelvis på grund av ett halvårs studier. 

Bostadsbidrag ung vuxen – Belopp 2024

Nedan visas tre exempel på vilket belopp i bostadsbidrag en person som är under 29 år kan få. Detta utifrån olika ekonomiska förutsättningar. Beloppen är från Försäkringskassans uträkningar och gäller för 2024. 

1. Ensamstående som jobbar

En ensamstående person bor i en etta på 46 kvm. Personen har en bruttoinkomst på 12 000 kronor och boendekostnad på 5000 kronor. 

Förväntat belopp = 0 kr, beroende på att inkomsten är över gränsen på 86 720 kronor per år.  Hade inkomsten varit 7000 kronor per månad hade bidraget varit 100 kronor. 

2. Samboende – Jobbar 

Två personer bor tillsammans och är bägge under 29 år. De har bägge 8000 kronor brutto per månad och bor i en 2:a på 46 kvadrat med avgift på 7000 kronor.  

Förväntat belopp: 0 kronor eftersom samboende maximalt får tjäna 103 720 kronor per år för att kunna få bidrag. 

3. Samboende – Studerande 

Två personer bor tillsammans och studerar på högskola. Deras inkomst (via exempelvis studiebidrag) är 5000 kronor per månad. De bor i en 2:a på 50 kvm med avgift på 6500 kronor. 

Förväntat belopp: 100 kronor. 

Ansöka om bostadsbidrag – Så gör du 

Nedan presenteras steg-för-steg hur ansökan om bostadsbidrag kan ske. Se även videon i det fall ni är samboende och därmed ska ansöka tillsammans. 

Så här ansöker du om bostadsbidrag tillsammans med annan person – Försäkringskassan

1. Kontrollera att du är berättigad

Innan du skickar in en ansökan bör du göra en preliminär kontroll att du är berättigad detta bidrag. Det sker enkelt via Försäkringskassans hemsida. Högst upp i denna artikel finns direktlänkar till dessa tjänster. 

2. Dokument på boendekostnad

Börja med att ta fram dokument som påvisar din boendekostnad. Det enklaste är om dessa dokument är digitala. Scanna därför in de som du inte redan har i digitalt format. Vilka dokument som ska användas beror på boendeform:

 • Hyresrätt – Hyresavi och hyreskontrakt (Kontrakt krävs enbart vid första gången som ansökan sker)
 • Andrahand – Hyresavi och hyreskontrakt samt bevis från exempelvis BRF eller hyresvärd att du har rätt att hyra lägenheten. 
 • Bostadsrätt – Månadsavi samt låneavi där det framgår totalt bolånebelopp och ränta. Låneavi behöver enbart bifogas om bolåneräntan är över 3%. Bifoga även bevis på att din lägenhet används som säkerhet för ditt bolån. I din första ansökan behöver även överlåtelseavtal bifogas som visar vad som ingår i avgiften. Är detta inte möjligt kan annat dokument bifogas som påvisar detta. 
 • Hus – Låneavi där det framgår totalt bolånebelopp och ränta. Låneavi behöver bara bifogas om bolåneräntan är över 3%. Bifoga även bevis på att ditt hus används som säkerhet för ditt bolån. Betalar du även tomträttsavgift behöver dokument bifogas som påvisar denna kostnad.

3. Beräkna inkomst 

Med inkomst menas i detta fall lön, studiebidrag, CSN-bidrag, stipendier, kapitalvinster samt värdet på tillgångar som du äger förutsatt att de har ett värde över 100 000 kronor. Se komplett lista vid rubriken ”Inkomster som räknas med för bostadsbidrag” på Försäkringskassans hemsida.

Om du inte vet förväntad inkomst

I ansökan ska förväntad inkomst anges för det år då bostadsbidraget betalas ut. Det kan vara mycket svårt att uppskatta för personer som har timanställning och kortare vikariat. 

Gör i detta fall en ungefärlig uppskattning och ändra om du märker att inkomsten blir betydligt högre/lägre än väntat. 

4. Ansök

När du har alla dokument klara kan du påbörja den digitala ansökan via Försäkringskassans hemsida eller via den blankett som kan laddas hem från hemsidan. 

Ändra och uppdatera information

Om de ekonomiska förutsättningarna ändrats är det mycket viktigt att informationen uppdateras till Försäkringskassan. Många utgår från att det enbart är vid ändrad inkomst som ändringar måste ske men det gäller även vid exempelvis:

 • Flytt till annan adress
 • Du gifter dig eller skiljer dig
 • En vuxen flyttar in i din bostad (ex sambo)
 • Barnet bor hos dig mindre eller mer tid än tidigare
 • Boendekostnaderna förändras
 • Barnet har fyllt 18 år

Därför är det viktigt att uppdatera!

Är du osäker på om en förändring i din ekonomiska situation eller familjesituation kan påverka ersättningsnivån bör du alltid kontakta Försäkringskassan och fråga. Risken är annars att du får ett större belopp än du har rätt till och därmed blir återbetalningsskyldig året efter. 

Under inkomståret 2022 blev 39 procent (!) av de som fick bostadsbidrag återbetalningsskyldiga. Det motsvarar drygt 73 330 hushåll. I genomsnitt behövde de betala tillbaka cirka 8 240 kronor per hushåll.

Hur uppdatering av information sker hos Försäkringskassan sker beror på om du är ensamstående eller du är gift/sambo. 

Ensamstående

Ensamstående kan använda Försäkringskassans E-tjänst. Logga in här och kom, efter inloggning, direkt på sidan ”Anmäl ändrade uppgifter – för dig med bostadsbidrag”. Det går även att logga in via startsidan och sedan söka upp denna funktion. 

Har du inte möjlighet att använda Försäkringskassans E-tjänst? Skicka in ansökan enligt instruktionerna under kommande rubrik. 

Gift/Sambo  

Är ni två vuxna i hushållet behöver ändring ske via blanketten ”5098 Anmäl ändrade uppgifter – för dig med bostadsbidrag”. Ladda ner den som PDF, fyll i uppgifterna via datorn och skriv sedan ut den. Kom ihåg att bägge parter måste signera den innan den skickas till Försäkringskassan. 

Om du behöver betala tillbaka bostadsbidrag – Försäkringskassan

Återbetalning eller tilläggsutbetalning

Beloppet på ersättningen beräknas utifrån de uppgifter som lämnats av den ansökande. Det gäller exempelvis inkomst och familjesituation. Året efter kommer Försäkringskassan ta del av informationen på inkomstdeklarationen vilket gör att de kan kontrollera att inkomsten inte varit på en högre/lägre nivå än vad som angetts i ansökan. 

Vid högre inkomst

Om personen har haft högre inkomst under året kan Försäkringskassan kräva tillbaka pengar. Detta utifrån att personen uppenbarligen inte hade rätt till det belopp som betalades ut. Är beloppet under 1200 kronor behöver däremot inte återbetalning ske. 

Vid lägre inkomst

Om personen har haft lägre inkomst kan det innebär att ersättningsbeloppet varit för lågt. I detta fall kan Försäkringskassan genomföra en tilläggsbetalning. Med andra ord betalas ett engångsbelopp ut som motsvarar mellanskillnaden mellan vad som betalats ut och vad som egentligen borde betalats ut. Är beloppet under 1200 kronor betalas inte ersättningsbelopp ut. 

3. Bostadstillägg vid aktivitetsersättning eller sjukersättning

Om du får aktivitetsersättning eller sjukersättning, från Försäkringskassan, kan du ha rätt till bostadstillägg. Detta upp till och med 65 års ålder.  

Har du rätt till bostadstillägg? Prova via tjänsten ”Beräkna bostadstillägg” på Försäkringskassans hemsida. 

(Beräkningen är enbart indikativ och ska inte ses som ett löfte från Försäkringskassan att de kommer bevilja ersättning om ansökan sker)

Krav

 • Har aktivitetsersättning eller sjukersättning*
 • Maximal ersättning är 3 275 kronor per person vid samboende
 • Maximal ersättning är 6550 kronor för ensamboende
 • Boende via hyra, ägande, andrahand, inneboende 

*Gäller även om du får någon invaliditetsersättning från EES-land eller Schweiz samtidigt som du bor i Sverige. 

Det går att få ersättning oavsett om personen äger, hyr eller hyr i andrahand. Det är även möjligt för vuxna, som bor kvar hos sina föräldrar, att få en viss ersättning. Det beräknas på samma sätt som att vara inneboende hos någon annan.  

Hur stort belopp du kan få beror på om du är ensamstående eller gift/sambo. Oavsett familjesituation kommer du alltid betala en viss del av boendekostnaden själv. 

Ensamstående

Som ensamstående kan du maximalt få 6550 kronor i bostadstillägg. Har du ett boende som kostar mer än 7500 kronor betalar du alltid själv den del som överstiger detta belopp.

Gift / Sambo

Som gift eller sambo kan du maximalt få 3 275 kronor per månad. Eftersom ni bor två på samma adress beräknas det att boendekostnaden delas mellan er. Ni kan därmed bägge få 3 275 kronor i bidrag om övriga kriterier är uppfyllda. Har du ett boende där din del av kostnaden är mer än 3750 kronor betalar du alltid själv den del som överstiger detta belopp. 

Ansöka

Ansökan sker enklast via Försäkringskassans E-tjänst ”Ansök om bostadstillägg”. Logga in via länken och kom direkt till ansökan. Det går även att logga in på Försäkringskassans startsida och därefter söka upp ansökan. 

Om ansökan inte kan ske digitalt kan blankett ”5199 Ansök om bostadstillägg” laddas ner från Försäkringskassans hemsida och skickas in via post. 

Beslut och utbetalning

Ett beslut från Försäkringskassan gäller generellt för hela den tid som personen har aktivitetsersättning eller sjukersättning. 

Om du däremot får ett nytt beslut inom dessa ersättningsvägar kommer inte bostadstillägget automatiskt flyttas över till det nya beslutet. Vid dessa situationer behöver alltså en ny ansökan skickas in. 

Bostadstillägg belopp 2024

Nedan visas tre exempel på hur stort belopp som en person kan få i bostadstillägg. Detta utifrån Försäkringskassans uträkningar år 2024. 

Ensamstående 30 år

En person bor ensam i en hyresrätt och betalar 7500 kronor i månadsavgift. Utöver det betalas hushållsel. Aktivitetsersättningen är på 15 000 kronor i månaden före skatt och några andra inkomster finns inte. Personen äger inte heller någon bostad eller tillgångar på ett värde över 100 000 kronor. 

Beräknat belopp: 5400 kronor i månaden

Samboende

Två personer bor tillsammans i en bostadsrätt. Enbart en av dessa har aktivitetsbidrag och därmed rätt till bostadstillägg. De är 22 respektive 24 år. De bor i en bostadsrätt på 80 kvm med månadskostnad på 5000 kronor samt räntekostnad på 1500 kronor per månad. 

En person har aktivitetsersättning på 15 000 kronor medan andra personer jobbar och har 25 000 kronor brutto. De har bägge 200 000 kronor i fonder. 

Beräknat belopp: 400 kronor. Hade sambon haft 27 000 kronor i månaden i inkomst hade bidraget varit 0 kronor. 

Inneboende hos förälder

Vid inneboende hos föräldrar behöver Försäkringskassans kundservice kontaktas. Det går i detta fall inte att göra beräkning online.  

Så fungerar bostadstillägg – Pensionsmyndigheten

4. Bostadstillägg som pensionär

Pensionärer kan ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Detta från och med den månad som personen fyller 66 år. En person som tidigare haft aktivitetsersättning och bostadstillägg från Försäkringskassan behöver alltså göra en ny ansökan till Pensionsmyndigheten. Utöver att själv ansöka kan anhöriga, som är behöriga till detta, genomföra ansökningen. 

Har du rätt till bostadstillägg? Testa via ”Preliminär beräkning av bostadstillägg” på Pensionsmyndighetens hemsida. 

(Beräkningen är enbart indikativ och ska inte ses som ett löfte från Pensionsmyndigheten att de kommer bevilja ersättning om ansökan sker)

Krav

 • 66 år eller äldre (eller har samboende som är 66 år eller äldre som ansöker)
 • Ansökan sker alltid gemensamt med samboende
 • Uttag måste ske av hela allmänna pensionen samt premiepensionen

När ansökan sker om bostadstillägg kommer Pensionsmyndigheten även utreda om personen har rätt att få äldreförsörjningsstöd. Det krävs alltså ingen enskild ansökan för detta. 

Ensamstående

Som ensamstående är det högsta beloppet för bostadstillägg 7 290 kronor per månad. 

Gift sambo

Som gift eller med sambo är det högsta beloppet för bostadstillägg 3 645 kronor per månad. Det är exakt hälften mot vad en ensamstående kan få vilket beror på att två sammanboende personer alltid söker tillsammans. Detta även om ena personen inte är över åldersgränsen för detta tillägg, dvs. 66 år. 

I vissa fall kan däremot ersättning betalas ut motsvarande ensamstående även till personer som är gifta eller bor sambo. Det gäller exempelvis om en av parterna behöver flytta till ett äldreboende.  

Ansök

På Pensionsmyndighetens hemsida går det att ansöka om bostadstillägg. Det är även möjligt att ansöka via följande blanketter:

Beslut och utbetalning 

Pensionsmyndigheten anger inte någon beräknad handläggningstid för dessa ansökningar. Det går däremot att logga in på hemsidan och gå till ”Mina ärenden”. Där går det att se hur långt handläggningsprocessen har kommit. 

Eftersom bostadstillägget från Pensionsmyndigheten kan betalas ut retroaktivt förloras inte några pengar om handläggningstiden skulle dra ut på tiden. 

Utbetalning av ersättning sker i regel tillsammans med ordinarie pensionsutbetalningar. Vilken dag i månaden detta är beror på vilken dag i månaden som personen är född. 

Bostadstillägg pensionär – belopp 2024

Nedan presenteras tre exempel med olika ekonomiska förutsättningar. Detta som räkneexempel på hur stort belopp som går att få i bostadstillägg som pensionär. 

Ensamstående

Personen har fyllt 66 år och tar ut hela sin allmänna pension. Hyresrätten har en hyra på 8000 kronor exklusive hushållsel. Total pension per månad är 12 000 kronor brutto. Några andra inkomster finns inte. Personen har värdepapper på 500 000 kronor sparade. 

Beräknat belopp: 5200 kronor. Hade totala pensionen varit 16 000 kronor hade beloppet varit 2900 kronor. 

Samboende, ena under 66 år

Om du är gift, eller bor sambo, med en person som är under 66 år behöver Pensionsmyndighetens kundservice kontaktas. Det går inte att beräkna ersättning online. 

Samboende, bägge över 66 år

Två personer bor tillsammans och är 66 år. De tar bägge ut hela sin pension. De bor i en villa med en fastighetsavgift på 5000 kronor, 3000 kronor i räntekostnad per månad samt boendeyta på 120 kvm. Total pensionsinkomst är 16 000 kronor brutto och andra inkomster finns inte. De har däremot 600 000 kronor i värdepapper. 

Beräknat belopp: Bägge kan få 1700 kronor