Använda avfuktare i hus med krypgrund

Fråga: Jag funderar på att köpa ett hus från -91 med krypgrund. Avfuktare med ”vakt” är installerad. Är det tillräckligt för att undvika fukt/mögelskador eller finns risk ändå?


Svar: Jag tycker det är en bra lösning med avfuktare som styrs av fuktnivån i krypgrundsluften. Det förutsätter ju förstås att avfuktaren fungerar och ses till kontinuerligt. Med denna lösning tycker jag att risken är minimerad så långt man kan begära. Man kan säga att efter detta är det inte större risk med den här grunden än med andra grunder som är bra konstruerade. Dvs alla hus fordrar skötsel och tillsyn.