Är e-mail bindande juridiskt

Fråga:
Hejsan! Vi har blivit lovade av en säljare att få köpa ett hus för en viss summa. Han har både sagt det och så finns det skrivet i mail där han skriver att han lovar att han inte ska sälja det till någon annan och det står även hur mycket vi ska betala för det! 3 veckor senare säger han att han vill ha 50 000 kronor till! Min fråga är då om e-mail kan gälla som bindande avtal. Om vi kan få ut något skadestånd om han nu inte väljer att sälja till oss!


Svar:
Normalt är även muntliga avtal bindande. När det gäller fastighetsaffärer är det emellertid först när ett köpekontrakt (eller köpebrev) har blivit påskrivet av båda parter som ett bindande avtal har uppstått. Ett löfte, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, om att få köpa en fastighet är inte bindande. I ett köpekontrakt brukar man skriva vad som gäller om köpet inte fullföljs, t ex eventuellt skadestånd. Eftersom ni inte har skrivit något kontrakt så kan ni inte få någon ersättning på grund av att löftet inte uppfyllts.