Är en muntlig utfästelse bindande?

Fråga: Vi köpte ett hus i juni 2010 med inflyttning i augusti 2010. I säljarens frågeformulär skrevs det angående fel och brister att det att vår och höst förekommer en viss missfärgning av dricksvattnet. Vattenprov togs av säljaren där det även visade på att missfärgningen av dricksvattnet beror på gamla ( år 1979) kopparledningar som ärgar och missfärgar vattnet.
Vi har under hösten inte haft en viss missfärgning utan vattnet har varit rejält missfärgat och därför har nya prov tagits i oktober, december, januari och mars. De tre första visade på e-coli bakterier, hummus och ytvatten i brunnen.
Vi har nu utrett och letat efter orsaken och fått bekräftat att det är sprickbildning i den borrade brunnen, ras i densamma samt att foderröret till berget läcker och är otätt. Detta har bevisats via kamera.
Vi har nu borrat ny brunn och har ett rent och kristallklart vatten trots att vi använder samma hydrofor och samma ledningar i huset samt att det har varit 14 dagars snösmältning utan den minsta missfärgning av vattnet.
Vi skickade en neutral reklamation till säljaren direkt då vi fick svaret på det första vattenprovet som visade på e-coli i brunnen. Nu anser jag att eftersom säljaren har utfäst skriftligen (snösmältning) samt muntligen (kopparrören) som orsaker till missfärgningen och det inte stämmer att vi har rätt att kräva ersättning för den nya brunnen samt de utgifter vi har haft när vi har utrett och åtgärdat problemen. Stämmer det eller är jag helt fel ute?


Svar: På din beskrivning låter det som om säljaren gissat (?) fel avseende orsaken till problemen med vattnet. Han har berättat om problemen med tidvis dåligt vatten men lämnat en förklaring till detta. Förklaringen är vad jag ser delvis fel, en del av orsaken var ju inläckande ytvatten. Det är konstigt att inte det vattenprov han tog också visade e-colibakterier. Antingen tog han inte ett fullständigt prov eller också innehöll provet inget sådant eller så undanhöll han detta resultat för er.

Om han var omedveten om omfattningen och utlovade ett bättre vatten än vad ni fick så kanske det kan betraktas som ett dolt fel, varken han eller ni anade storleken på problemet. I så fall kan ni vid en rättslig prövning få rätt till ersättning med fastighetens värdeminskning pga problemet.

Om han har ljugit om omfattningen av problemet kan ni i stället få skadestånd, det vill säga ersättning för kostnaden för att få en ny brunn.

I båda fallen kanske ersättningen kommer att minskas en del eftersom det redan från början sas att vattnet hade vissa fel. Det är också möjligt att båda sätten att bedöma felet leder till samma ersättningsnivå, det är svårt att bedöma värdeminskningen på annat sätt än genom åtgärdskostnaden.