Åtgärder efter besiktning

Svar:
Hejsan, jag och min fru har skrivit ett köpekontrakt på ett hus i Vellinge, söder om Malmö. Köpekontraktet ger oss möjlighet att när som helst hoppa av affären utan anledning men säljaren kan inte sälja till någon annan. Vi har gjort en besiktning med en SBR-ansluten besiktningsman. Enligt protokollet var det en hel del som borde åtgärdas, inte minst taket då besiktningsmannen hittat hål i takpappen med fukt i ett badrum som resultat. Efter besiktningen har säljaren och mäklaren börjat ifrågasätta besiktningsmannens kompetens med resultatet att säljaren sagt att han endast kommer ”lappa takpappen, förutsatt att det verkligen är hål”.

Hur borde vi gå vidare? Mäklaren tycker att ytterligare en besiktningsman ska undersöka huset. Vi tycker att om vi skulle be en ny besiktningsman att besiktiga huset är det som att medge att den första besiktningsmannens protokoll inte gäller. Samtidigt tror vi inte att vi kan förmå säljaren att åtgärda fler punkter eller sänka priset om vi inte får honom att förstå att det är fler punkter som borde åtgärdas. Husfakta: Byggår: 1970 1,5 plans tegelhus Platta på mark Urval av punkter i protokoll: Takpappen på garagetaket har släppt samt lutningen är för dålig. Takpappen lades om 2003. Tegelbalk ovanför ett fönster har brustit. Takpappen på hustaket har minst ett hål där vatten läckt in och orsakat fukt. Trät på gavlarna är gammalt och borde bytas. Det är originalträ. För hög fuktkvot i ena gavelns fönster.


Svar:
Ni har anlitat certifierad besiktningsman och fått ett protokoll att gå efter. Om huset inte motsvarar Era förväntningar och säljaren inte vill åtgärda felen har Ni, klokt nog, skaffat en återgångsklausul.

I detta läge blir det en förhandlingssak med säljaren, som inte kan tvingas till åtgärder om denne inte förbundit sig något i kontraktet.