Avdrag vid deklaration av försäljning

Fråga:
Vi ska sälja vårt hus och kommer att få en rejäl vinstskatt, tror vi. Men vi har även en del kvitton från reparationer, som vi kan dra av, antar jag. Det är både kvitton, t ex för målarfärg och liknande, och även fakturor som vi betalt för en rörmokare. Kan vi dra av allt? Hur gamla kan kvittona vara för att man ska kunna ta med det i deklarationen.


Svar:
I broschyren SKV 379, Försäljning av småhus som ni hittar på www.skatteverket.se kan ni läsa om hur man beräknar skatten vid försäljning av villa. Ni kan få avdrag för ny- till- eller ombyggnad som gjorts 1952 eller senare. Men ni får endast göra avdrag för reparationer och underhåll som ni gjort de senaste fem åren utöver försäljningsåret och utgifterna måste sammanlagt uppgå till minst 5000 kr per avdragsår. För att få göra några avdrag måste huset vara i bättre skick när det säljs än när det köptes. Var huset nybyggt när ni köpte det kan ni inte få något avdrag för reparation och underhåll. En omtapetsering är exempelvis inte en förbättrande reparation. Läs därför noga i broschyren så att er deklaration blir korrekt.

Om ni saknar kvitton för redovisade förbättringsutgifter ska ni kryssa i det på deklarationen när ni säljer villan. Ni ska då också lämna en förklaring till hur ni har kommit fram till det belopp som ni vill ha avdrag för. Det kan ni göra under punkt E, ”Upplysningar” eller på ett papper som ni bifogar inkomstdeklarationen. Ni får göra en skälig uppskattning på vilka kostnader ni har haft och sedan gör Skatteverket en bedömning av vad som kan godkännas.

Lycka till med försäljningen av villan!