Bankreferens vid kontant husköp

Fråga: Vad innebär en bankreferens vid kontant husköp?


Svar: Bankreferens kan betyda två helt olika saker.
Mäklaren eller köparen kan begära att du namnger en person på din bank. Denna person är din bankreferens. Mäklaren eller säljaren kan ha intresse av att kontakta bankreferensen för att till exempel kontrollera att du som köpare har möjlighet att fullfölja affären.

Ordet bankreferens kan också användas när det handlar om att spåra betalningstransaktioner. Bankreferensen är en transaktions identitetsnummer i den kontoförande banken. Till exempel: När du gör en betalning via din bank får den transaktionen ett identitetsnummer, en bankreferens. Med hjälp av den kan din betalning spåras och mottagaren kan få en bekräftelse på att betalningen är gjord.