Begära nedsättning av pris i efterhand

Fråga:
Jag funderar på att begära nedsättning av priset på min bostadsrätt i efterhand, på grund av att badrummet som jag köpt som renoverat har visat sig behöva göras om helt och hållet. Min fråga är – måste jag stämma den före detta ägaren inför domstol, eller finns det någon annan instans som kan avgöra detta? Om det går till rättegång – är det jag som betalar rättegångskostnaderna om jag skulle förlora?


Svar:
I första hand ska man vända sig till säljaren för att försöka nå en överenskommelse. Om man inte kan komma överens återstår att vända sig med en stämning till tingsrätten. Någon annan instans finns inte att vända sig till när det gäller ett avtal mellan två privatpersoner.

Man kan ha rättsskydd i sin fastighetsförsäkring som innebär att man bara behöver betala en självrisk. I övrigt ersätter försäkringen i regel följande kostnader:

– ditt eget ombuds arvode och kostnader

– dina kostnader för nödvändiga utredningar som ditt ombud beställt

– dina kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande

– expeditionskostnader i domstol

– motparts rättegångskostnader som du har ålagts att betala

– motparts rättegångskostnader som du vid förlikning har åtagit dig att betala

Har du inget rättsskydd i din försäkring kan du åläggas att betala motpartens kostnader om du förlorar målet.