Bjälklaget visade sig vara uppreglat med tryckimpregnerat virke

Fråga: Vi har köpt ett kedjehus från 1967. Vi har fått en vattenskada orsakad av en rörmokare i källaren. Pga detta fick vi riva upp källargolvet för att få ut fukten. Men när golvet är uppbrutet så ser snickaren att bjälklaget är uppreglat med tryckimpregnerat virke, vilket snickaren säger är förbjudet att använda inomhus. Räknas det som ett dolt fel då säljaren har ägt huset sedans det byggdes 1967 och jag vill minnas att säljaren har gjort detta i efterhand? Tacksam för svar!


Svar: Det här tycker jag är en fråga som är svår att ge ett klart svar på. Egentligen är det ju två frågor — är det ett fel och är det i så fall ett så kallat dolt fel?

Jag tar den andra frågan först, den är enklast. Jag bedömer att det kommer att betraktas som ett dolt fel (om det är ett fel) eftersom det inte gick att se eller misstänka.

Den andra delen av frågan är jag osäker på. Jag har inte hittat något som förbjuder användandet av tryckimpregnerat virke inomhus. Åtminstone inte den lästa klassen av tryckimpregnerat virke, den som har den minsta gifthalten. Läser man de nuvarande reglerna så finns det 4 klasser av tryckimpregnering, den lägsta har ingen tydlig restriktion avseende var den kan användas. Den kan exempelvis användas till fönster och dörrar. Saken kompliceras av att ditt hus är byggt 1967, då gällde sannolikt andra regler och man använde troligen mer/starkare gifter vid impregneringen. Så det kan vara så att det skulle vara förbjudet att använda den typ av virke du har i bjälklaget om man byggde nu. Men när huset byggdes så kan det varit tillåtet och då är det ju inget fel.

Jag är rädd att jag inte kan svara hur det skulle gå om du drev den här frågan till sin spets genom att reklamera köpet. Det fordrar dels en mer ingående utredning dels av vilket virke du har, dels vad som gäller/gällde beträffande tillåtligheten att använda virket vid bygget och dels hur detta skall betraktas rättsligt.