Borgensman vid köp av bostad

Fråga: Min man och jag vill köpa hus. Vi kommer att ha en person som går i borgen för oss. Min fråga: Är detta möjligt då både jag och min man har lite skulder som vi betalar av månadsvis, men det är inte klart ännu? Hur skall vi fixa detta så att huset blir vårt? Vi har kontantinsatsen till banken.


Svar: Jag tycker att ni ska kontakta er bank och diskutera era husköparplaner med dem. Då kan ni tillsammans göra en kalkyl som visar hur er ekonomi förändras om ni köper hus. Att er ekonomi visar ett överskott även efter att ni köpt hus är en förutsättning för att banken ska bevilja lån. Om ni köper hus är det alltid ni själva som är låntagare. Borgensmannen ansvarar för att betala lånen om ni inte klarar det men borgensmannen äger inte huset. Det är viktigt att borgensmannen verkligen förstår vilket stort ansvar han har.

Om banken kräver att ni ska ha en borgensman tycker jag att ni ska fråga banken hur länge och under vilka villkor borgensmannen ska kvarstå. Om ni betalar av rejält på lånen kanske banken kan gå med på att släppa borgensmannen efter en tid.

Du skriver att ni har skulder. Är det fråga om vanliga lån som ni betalar på är det normalt inget hinder för att ni ska få låna till husköpet. Om ni däremot har skulder som ligger hos kronofogden eller har betalningsanmärkningar får ni normalt avslag på er låneansökan även om ni har både kontantinsats och borgensman.

Om era skulder ligger hos kronofogden föreslår jag att ni kontaktar dem ni är skyldiga pengar och förhandlar fram en betalningsplan så att skulderna kan lyftas bort från kronofogden. Mer information finns på www.kov.se under fliken ”privatekonomi/skulder”.

För att få reda på om ni har betalningsanmärkningar kan ni begära en kreditupplysning på er själva från ett kreditupplysningsföretag. Det är gratis en gång om året. Skriv till exempel till [email protected].

Det kan vara bra att kontakta ytterligare någon kreditgivare för att jämföra villkoren.