Bredbandsanslutning saknas vid köp

Fråga:
Vi har köpt ett hus där det i objektsbeskrivningen står att fastigheten är ansluten till stadens stadsnät (internet). Det visar sig efter inflytt att någon anslutning till stadsnätet inte går att finna. Efter att ha hört oss för bland grannar visar det sig att det i dagsläget inte ens är möjligt att ansluta fastigheten till stadsnätet då det inte finns framdraget till området, det skulle kosta ca 1,5 miljoner att få det utfört. Då det tidigare uppdagats ett flertal felaktigheter i objektsbeskrivningen, bl.a var radonvärdet högre än angivet och också högre än gränsvärdet vilket säljaren senare åtgärdade. Vilka rättigheter/möjligheter har vi som köpare att nu också gå vidare med kompensation i frågan om det icke befintliga stadsnätet?


Svar:
Du kan gå vidare med detta. Objektsbeskrivningens innehåll ansvarar säljaren för, men mäklaren skall granska denna om han/hon misstänker att något inte stämmer. Jag tycker nog att mäklaren som fackman skulle ha skaffat sig kunskap om stadsnätet i det område denne arbetar. Säljaren får inte vilseleda. Båda har ett ansvar, menar jag.