Dåligt vatten i den egna brunnen

Fråga:
Jag och min sambo köpte hus i november. Vi flyttade inte in direkt för vi skulle renovera badrummet, med mera. Snart visade det sig att vattnet var extremt brunt när det började töa ute och brunnen som är grävd släpper in ytvatten. Säljaren hade svarat nej på frågan om han hade upptäckt fel eller brister i vattensystemet. Därför trodde vi att vattnet var OK.

Det visade sig snart, när vi pratade med grannen, att säljaren hämtat vatten därifrån flera gånger, han hade inte ens tvättat kläder i sitt eget vatten. När allt detta började skickade vi in en vattenanalys och nu har vi fått reda på att det är e-coli bakterier i vårt vatten (kan även vara fler bakterier då analysen ej är klar). Kan vi kräva av säljaren att han ska fixa detta åt oss då han har ljugit om att vattnet är bra? Och vad kan vi kräva för kompensation i så fall?


Svar:
Den frågelista som säljaren fyller i innebär inte några garantier från säljarens sida. Däremot har säljaren en skyldighet att upplysa om de fel och brister som han känner till, särskilt om frågor om detta ställs i frågelistan. Har det funnits en fråga om brunnen och vattnets kvalitet och säljaren svarat att det inte varit några problem, vilket det sedan visar sig vara, kan det bli fråga om svek. Det är en grund för köparen att t ex begära nedsättning (sänkning) av köpeskillingen.

Man ska dock som köpare vara uppmärksam på att en egen brunn kan vara ett problem. Det innebär att det i köparens undersökningsplikt kan innefatta att t ex begära protokoll över vattenprov, eller att själv ta ett sådant för analys i samband med besiktning/undersökning.