Få ner kostnad på lagfart vid arv

Fråga: Kan jag få ner kostnaden på lagfarten om personen i fråga lämnar sin del som gåva? Till saken hör att jag och min syster äger en stuga tillsammans och vi har kommit överens om att jag löser ut henne från sin del.


Svar: Ja, det kan du. När en fastighet överlåts som en gåva eller via ett arv utgår normalt ingen stämpelskatt. Annars är stämpelskatten 1,5 procent av köpesumman eller taxeringsvärdet om det är högre. Expeditionsavgiften på 825 kronor får du betala oavsett om det är fråga om en försäljning eller en gåva.
På Lantmäteriets hemsida finns mer information om fastigheter och lagfart.