Fasadpanel och krypgrund

Fråga: Hur illa är det att fasadpanelen avslutas i höjd med eller strax ovanför skarven till krypgrunden?

Svar: Om jag förstår din fråga rätt är du orolig för att vatten från fasaden kommer att kunna tränga in på kanten till krypgrundskonstruktionen och fukta ner den? Om förhållandet är så, är det inte bra.
Ovanpå krypgrunden ligger väl sannolikt en träsyll som då löper stor risk att bli fuktskadad och/eller insektsangripen. Om konstruktionen är gammal och inte har fått några skador så fungerar den väl möjligen? Om den är relativt ny borde den kollas ur fuktskadesynpunkt och kompletteras med någon form av vattenskydd, en neddragen fasad, plåt eller dylikt.