Felaktig energideklaration

Fråga:
Säljaren säger sig ha lämnat över faktura från sin elleverantör till Anticimex som gjort en energideklaration på mäklarens uppdrag. När vi ska ändra ägare ser vi att årsförbrukningen inte stämmer, den slår på cirka 500 kr/mån. Kan vi reklamera köpet mot säljaren? Han svär sig fri och anser att det är Anticimex som får stå för felaktigheten.


Svar:
Ni har inget avtal med Anticimex utan får ställa ert krav till säljaren av huset. Säljaren får i sin tur ställa kravet mot Anticimex.

Detta är en tvist mellan privatpesoner och får prövas i tingsrätt om ni inte kan komma överens.

Hör med ert försäkringsbolag hur rättskyddet ser ut i hemförsäkringen. Det kan bli en dyrbar historia att pröva tvisten.