Felaktigt dragen el – Dolt fel?

Fråga: Vi har köpt ett hus. När LR skulle installera jordfelsbrytare upptäcktes det att elen var felaktigt dragen i hela köket med angränsande utrymmen. Vi blir tvungna att dra om allt. Vad gäller? Det är säljaren som har gjort omdragningen själv, med hjälp av en ”kompis”. Är han skyldig att betala för arbetet?

Svar: Jag anser att detta är borde betraktas som ett dolt fel. I så fall skulle ni ha rätt till ersättning med fastighetens värdeminskning på grund av felet. Det kan vara rätt svårt att visa men vid en rättslig prövning brukat domstolen komma fram till en ersättning som ungefär motsvaras av vad felet kostar att rätta till, som du är inne på.
Men mitt råd är att först kontakta säljaren, berätta vad som uppdagats och begära att han ersätter er för kostnaden. Om han vägrar kan ni kontakta en jurist för hjälp. Det enda som kan vara känsligt är om säljaren inför köpet har berättat att han kopplat detta själv, utan formell behörighet. I så fall hade ni varit skyldiga att låta kolla installationen med behörig elektriker.