Felmonterade fönster – Ett dolt fel?

Fråga: Köpte ett cirka 100 år gammalt hus för ungefär 2 månader sedan. Jag var vid köpet medveten om att det fanns en hel del kvar att renovera på huset. Jag valde att inte ta in en besiktningsman eftersom jag själv renoverat hus tidigare och tyckte att en okulär besiktning inte kunde ge mer än jag själv redan kunde konstatera. Dock: En byggnadssnickare som kom för att montera in nya ytterdörrar påpekade att hälften av fönstren på bottenvåningen är felmonterade, dvs insidan står utåt och bottnen av karmen ligger uppåt – dvs så felmonterat som det rimligen kan bli.
Förra ägaren satte in dessa fönster vid en totalrenovering 2007-2009, de är knappt 5 år gamla fastmonterade PVC-fönster. Snickaren påpekade också att eftersom de är så felmonterade som de är utgör de en risk – man kan lätt bara montera loss listerna, lossa på glasrutan, och kliva in i huset (om man vet hur man gör). Kan man anse denna totala felmontering av fönster vara ett dolt fel? Förra ägaren har ju monterat efter bästa förmåga, men inte gjort rätt. Troligen inte uppsåtligt, men fel på grund av okunskap. Har jag någon grund att stå på i fråga om att kräva ersättning för detta (inte så lätt upptäckbara)fel?

Svar: Jag är nog inne på din linje, det borde klassas som ett dolt fel. Säker på utgången av en juridisk tvist kan man dock inte vara. Men jag tycker felet uppfyller kriterierna för ett dolt fel, att det skall vara oväntat och inte uppenbart synligt för en lekman.
Dels var det oväntat, det var relativt nyligen monterade fönster. Det som kan spräcka detta kriterie är om ägaren monterat dem själv och du borde förstå att han inte är fackman. Då kan kravet öka på dig att kolla monteringen lite extra med hjälp av en fackman.
Dels var felet svårt att upptäcka för en som inte är fackman. Om det inte var helt uppenbart synligt tror jag inte kravet på dig som lekman är att förstå att fönstren var felmonterade.
Kontakta säljaren först och och berätta om problemet, om du inte redan gjort det. Om du inte kommer någon vart med säljaren kan du kontakta en jurist för fortsatt hjälp.