Förskott på arv till kontantinsats

Fråga: Min sambo och jag funderar på husköp. Vi har 200 000 kr själva att ha till kontantinsats, men skulle behöva ytterligare 200 000 kr enligt banken. Både min sambo och jag kommer att få ärva i framtiden, och min fråga är om min mamma kan belåna sitt hus utan att det drabbar henne ekonomiskt och att jag avstår dessa pengar den dagen vi säljer hennes hus. Jag har två systrar som jag naturligtvis kommer att prata med och komma överens med.


Svar: Det finns en hake med ett sådant upplägg. Låt säga att ni av någon anledning inte kan betala lånet enligt den plan ni har kommit överens om med banken. Då har banken rätt att ta panten i anspråk. Med det menas att de har rätt att sälja din mammas hus. För att skydda sig mot det kan hon givetvis gå in i ert ställe och fortsätta betala på lånet, alternativt gå in och betala av hela lånet. Vilket i sin tur innebär att hon drabbas ekonomiskt. Jag föreslår att ni och din mamma kontaktar era respektive banker och diskuterar eventuella risker och konsekvenser för var och en av er. Om ni ändå väljer att genomföra upplägget, se till att ni har försäkringar som ger gott skydd vid sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. Redovisa noga upplägget för dina syskon så att det inte blir frågor eller osämja i framtiden. Och kontakta en jurist för att säkerställa att eventuella juridiska avtal kommer på plats.