Fukt i källare – Vilken procentsats kräver åtgärd

Fråga: Vi har tittat på ett tegelhus, souterräng, från 1955. I pannrum/tvättstuga som ligger under mark uppmättes 13-19% fukt i väggarna på vissa ställen. Vid vilken procentsats bör man göra en åtgärd? Ägaren uppger att det är omdränerat cirka 1985.


Svar: Din fråga är lite för odetaljerad för att kunna svara entydigt på. Jag får anta att det är en källare med stenväggar som du har mätt i. Jag kanske också törs gissa att du använt en fuktmätare med två piggar, en sådan som man mäter fuktkvot i trä med. Din angivelse om 13-19% fukt låter som om det vore mätt med en sådan mätare. Dessa mätare anses inte ge rättvisande resultat vid mätning på andra material än trä. Om du har använt en sådan är inte värdena till så stor vägledning. Dessutom är stenmaterialet inte så fuktkänsligt för skador i sig. Det är först om man klär in stenväggen som det normalt blir problem.

Om det är ett äldre hus med källare så måste man räkna med att källaren ska användas som källare och inte som bostad med inredda rum. Det är riskabelt ur fuktsynpunkt, även om grunden är väldränerad. Om man inte klär in stenväggarna så kan man normalt lätt ventilera bort den fukt som alltid tränger igenom stenväggen från marken. Om dräneringen är dålig borde det mer synas som direkta fuktfläckar på insidan.