Golvet visade sig vara felaktigt lagt

Fråga: Jag och min man köpte ett kedjehus i mitten av december -2016. Vi har renoverat och flyttade in i lördags. Vi upptäckte att det nylagda golvet som de förra ägarna lagt inte är professionellt lagt då det är en glipa på 1-2 cm från listen så att man kan se det gamla golvet under. Det stod en garderob där på visningen som gjorde det svårare att se. Vi har haft en besiktningsman, men han upptäckte det inte.
Finns det något vi kan göra eller lyder det under vår undersökningsplikt? Det stod i beskrivningen att golven var nylagda, kan man inte då förvänta sig att det ska vara korrekt utfört? Tack på förhand!


Svar: Om säljaren har sagt att golvet är nylagt så ska det vara riktigt gjort, du ska inte behöva undersöka golvet speciellt noga. Om felet dessutom dolts av skåp eller dylikt kan det ha varit svårt för någon att upptäcka. Det låter som om det antingen kan klassas som ett dolt fel eller en oriktig uppgift från säljaren.
Om det i en tvist skulle klassas som ett dolt fel kan det bli svårt att få tillbaka några pengar. Ersättningen ska då bedömas som den skillnad i marknadsvärde fastigheten skulle haft med och utan detta fel. Eftersom felet antagligen är så litet att det inte påverkat marknadsvärdet så tror jag skillnaden bedöms till 0 kronor. Om det däremot skulle bedömas som en felaktig uppgift från säljaren kan du kanske få skadestånd med vad det kostar att rätta till felet (lägga om golvet). Jag tycker att du ska börja med ett vänligt samtal med säljarna där du talar om vad du har upptäckt och att du ber att få ersättning för att rätta till detta. Om det inte hjälper behöver du nog få hjälp av en jurist.