Grannen kräver flytt av friggebod och staket

Fråga: Vi köpte en liten sommarstuga med en friggebod för 7 år sedan. Mot grannen gick ett gammalt trästaket och i övrigt gränsar tomten till allmänning och väg. Tillsammans med grannen bytte vi relativt snart ut staketet mot ett nytt. Grannen hade köpt sitt hus några år tidigare.
Nu ska grannen bygga ut och har då tagit dit lantmäteriet. Det visar sig att tomtgränsen enligt dem går ett par meter innanför staketet på vår tomt. Det innebär att vår friggebod hamnar för nära tomtgränsen.
Grannen tycker nu att staket och friggebod ska flyttas (och häcken han själv planterat får man anta…). Det känns ju väldigt märkligt eftersom mäklaren förevisade tomten för oss vid köpet och vi hade inga skäl att misstänka att tomtgränsen gick på annat ställe än där staketet mellan tomterna låg. Grannen hade uppenbarligen samma information när han köpte sitt hus.
Vad gäller? Kan grannen tvinga oss att flytta vår friggebod (vilket knappast är genomförbart med tanke på bodens och tomtens konfiguration).


Svar: Enligt min bedömning ingår det i köparens undersökningsplikt att ta reda på var tomtgränserna går. Det är ju också rätt enkelt. Oftast har säljaren en karta, eller också skaffar en mäklare fram den. Om det inte är gjort så finns den hos fastighetsbildningsmyndigheten/kommunen. Kan man inte själv förstå sig på kartan måste man nog ta hjälp av någon som kan visa gränserna.

Men om nu mäklaren visat er tomtgränsen och påstått att den gick där staketet stod har ni enligt min bedömning möjlighet att kräva ersättning från de ni köpte fastigheten av. Både säljaren/mäklaren och ni har trott att tomtgränsen gick där staketet stod, vilket var fel. Ersättning för dolt fel utgår med skillnaden i fastighetens värde på grund av felet. Alltså är det inte bara flytten av staket och bod som skall ersättas utan även eventuellt värde på grund av förlorad mark. Det blir väl svårt att bedöma värdet men ni borde ändå diskutera detta med dem som sålde till er och eventuellt ta någon jurist till hjälp.

Jag hoppas också att säljaren/mäklaren är så ärliga att de erkänner att de påstått att gränsen gick vid staketet. Påstår de något annat kan det bli lite svårt. Grannen kanske dock kan vara till hjälp.