Hantering av hus med flertalet fel vid besiktning

Fråga: Vi har skrivit på ett köpekontrakt på ett två år gammalt hus (byggt 2008) som verkar jättefräscht. Vi har gjort en besiktning och då framkom det att det är bakfall i badrummet, sviktande golv i hall, bristfälliga skarvar/falser samt avslut mot takpannor, dropplåt vid tröskel har bristfällig lutning, risk för att fuktskador i anslutande konstruktioner på balkong, bristfällig tätning mellan diskbänk och vägg i kök, installationsnisch för golvärmefördelare har bristfälligt tätskikt på vägg samt anslutande golvklinker har bristfällig montering utan stöd av fast vägg, olämplig placering rörgenomföring samt tätbricka för rör ej fastsatt i duschzon. Allt detta har vi åberopat att säljaren ska fixa. Är det fel eller är det en självklarhet att dom ska göra det (eller gå ner i pris)?


Svar: Det hänger på om ni har fört in något i köpeavtalet hur fel som upptäcks vid en besiktning skall behandlas. Om det står i avtalet att ni har rätt att hoppa av om ni inte är nöjda med hur fastigheten var beskaffad via besiktningsrapporten, så är det en förhandlingsfråga om du lyckas få säljaren att fixa felen eller om du kan pruta eller hoppa av köpet. Står det något annat så måste ni rätta er efter det. Du kan inte kräva att säljaren skall åtgärda felen om inte det står så i ert avtal. Jag tycker det verkar vara ett tveksamt bygge om det finns denna typ av fel så du kanske gör bäst i att hoppa av om du kan. Det är risk att det finns andra betydande fel som är inbyggda.