Häva köp efter att handpenningen betalats

Fråga:
Om jag betalar handpenning och sedan vill hoppa av köpet – förfaller då erlagd handpenning?


Svar:
Det beror naturligtvis på vad som står i köpekontraktet. Ofta skriver man köpekontrakten så att handpenningen, eller i vart fall någon del av den, förfaller om inte köparen fullföljer köpet.