Häva köp vid köparens dödsfall

Fråga:
Kan man häva ett husköp då en av köparna dör? Banken säger att vi måste vara två för att få lån. Vad gör man?


Svar:
I ett köpekontrakt är det inte ovanligt att man skriver in att kontraktet gäller under förutsättning att köparna kan ordna finansiering för köpet. Finns det inte ett sådant förbehåll så är man i princip bunden av avtalet, men naturligtvis blir det svårt om en av köparna avlider och banken inte beviljar lån. Man får då bryta avtalet och kanske riskera att inte få handpenningen återbetalad.