Hur fungerar bolån vid köp av tvåfamiljshus

Fråga: Det finns ett tvåfamiljshus till salu på vår ort. Min familj och en annan familj funderar på att gå ihop för att köpa detta hus. Är det möjligt att få två lån (ett för varje familj) på detta huset, eller måste man ta ett lån för att sedan dela upp betalningen sinsemellan? Tips och idéer?


Svar: Det normala är att alla som är ägare till en bostadsfastighet också står som låntagare på bolånen. Då blir ni alla gemensamt ansvariga för lånen, vilket bland annat innebär att du och din partner blir betalningsskyldiga om någon i den andra familjen inte kan betala. Boka en tid hos er bank för att prata mer om hur ni kan lägga upp finansieringen.

Att två familjer köper ett hus tillsammans är ganska ovanligt. Och om jag var er skulle jag tänka till både en och två gånger innan jag gick in en sådan affär. När flera personer äger något tillsammans gäller Samäganderättslagen. Den säger bland annat att om delägarna inte avtalat något särskilt måste alla beslut om förvaltningen av det ägda fattas i full enighet. Och det är ju inte alltid så lätt att uppnå.
Därför är det viktigt att ni funderar igenom och avtalar om hur ni ska förvalta fastigheten. Här är några frågor att fundera på: Hur mycket pengar ska ni sätta av till drift och underhåll? Vem bestämmer när olika reparationer och investeringar ska utföras? Hur gör ni om ni inte är överens? Hur fördelar ni den praktiska skötseln av huset? Hur gör ni om någon inte sköter sina åtaganden? Hur gör ni om någon part vill skilja sig och sälja sin andel av huset? Läs gärna mer i Villaägarnas informationsskrift om samäganderättslagen.

För att minska risken för framtida krångel bör ni anlita en kunnig jurist. Juristen kan svara på frågor och hjälpa er med avtal som reglerar både det juridiska och ekonomiska.

Kommer ni fram till att ni inte vill äga tillsammans kan ett annat alternativ vara att den ena familjen köper fastigheten och den andra familjen hyr en av lägenheterna.