Hur långt är ett arrende för tomtmark?

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Fråga:
Vi har ett arrende i direkt anslutning till vår fritidsfastighet. Arrendet är skrivet på 50 år och 364 dagar och det finns inga byggnader på marken.

Det används heller inte för någon näringsverksamhet mer än att vi högg ner den granskog som var planterad på marken. Vi funderar nu på att köpa marken men jag har hört att arrenden som är på mer än 50 år är att betrakta som köp. Stämmer detta?


Svar:
Enligt jordabalkens 7 kap är arrendeavtal inte bindande mer än högst 50 år. Är ett avtal skrivet på mer än 50 år, som i ert fall, får det sägas upp när 50 år har gått. Olika formkrav gäller för arrendeavtal och köp av fastighet. Bl a ska ett köpeavtal för fast egendom innehålla en överlåtelseförklaring av säljaren att han säljer en angiven fastighet till köparen. Ett arrendeavtal har ju naturligtvis aldrig en sådan överlåtelseförklaring och redan där brister det i formkravet för att anse det som ett köp. Tvärtom blir verkan av ett arrendeavtal som är skrivet på mer än 50 år den att varken jordägaren eller arrendatorn är bunden av avtalet efter 50 år. Vill ni alltså köpa marken så måste det upprättas en köpehandling som följer de krav som ställs upp i 4 kap jordabalken.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.