Husgrunden fick göras om efter luktproblem

Fråga: Vi köpte ett hus för tre år sedan, huset byggdes under början av 1900-talet, köpeskillingen var 750 000:-, det ligger två mil utanför Skellefteå. Efter cirka 6 månader började en obehaglig lukt framträda som blev starkare och starkare, satte sig i kläderna och gick inte tvätta bort.
Efter kontakt med Anticimex och försäkringsbolag började vi riva upp golvet. Där fann vi att isoleringen, sågspån, låg direkt på jorden. Runt husetsstenfot stod en stenullsisolering som var drypande blöt.
För att åtgärda detta fick vi ta bort 90 m2 jord och sand och bygga upp golvet på nytt med en traditionell krypgrund, allt detta till en kostnad för material på cirka 300 000:- samt en arbetsinsats på 1 200 timmar. Hur ser ni på detta när det gäler dolda fel kontra min undersökningsplikt? Ska tilläggas att grunden inte var inspekterbar vare sig inifrån eller utifrån. Samt i vårt köpekontrakt säger säljaren att det inte finns några fel på huset, som i övrigt är väldigt fräscht och välskött.


Svar: Det är nog lite svårt att svara bra på din fråga. Man borde veta mera eller se huset. Det verkar också ha gått lite lång tid mellan att du märkt felet tills nu, du måste reklamera köpet så snart du upptäcker felen. Men det kanske du har gjort?
Man får förvänta sig att ett gammalt hus kan ha problem med grunden. Speciellt om det har den här konstruktionen — en torpargrund som klätts in.
Om du anlitat en besiktningsman vid köpet borde han ha varnat dig för grunden, vilket borde ha föranlett dig att undersöka den noggrannare. En fuktexpert borde då ha tagit prov i grunden för att kolla att allt stod rätt till. Då hade du fått reda på problemen.
Att säljaren sagt att det är ett bra hus tror jag är för svepande för att betraktas som ett löfte att just grunden är felfri. För att det ska kunna betraktas som en utfästelse från säljaren, måste den vara rätt preciserad. Så jag misstänker att du får bita i det sura äpplet.