Köp av svärföräldrars hus

Fråga: Mina svärföräldrar har frågat oss om vi vill köpa deras hus, vilket vi vill. Vi bor i dag i hyresrätt och har inga lån, men har heller inte 15% till handpenningen. Huset är värt cirka 3,5 miljoner och de har inga lån på huset.
De har sagt att vi kan få köpa huset för ca 2,5 miljoner, så att de kan köpa en lägenhet och även ha några kronor över att leva på. Men hur blir det då med beskattningen på dessa pengar, eftersom allt är i stort sett vinst på grund av att de ärvde huset för 40 år sedan. Hur ska vi gå tillväga och vart ska vi vända oss! Tacksam för svar!


Svar: Först lite kort om vinstskatt vid försäljning av fastighet: Försäljningen ska redovisas i deklarationen året efter försäljningen. Från försäljningspriset får man dra av utgifter för inköpspris, lagfartskostnader, mäklararvode och vissa förbättringsutgifter. När man har ärvt en fastighet eller fått den som gåva ska man använda den tidigare ägarens inköpspris. Ligger tidpunkten för det köpet före 1952 får man räkna 150 % av 1952 års taxeringsvärde som inköpspris. Vinsten beskattas sedan med 22 procent. Information om hur vinsten beräknas vid försäljning av hus finns på Skatteverkets hemsida eller i Skatteverkets broschyr ”Försäljning av småhus”, SKV 379

Så till er situation:
Om svärföräldrarna överlåter fastigheten till er för en summa som understiger taxeringsvärdet är det att betrakta som en gåva. Då behöver svärföräldrarna inte redovisa försäljningen eller betala någon vinstskatt. Nackdelen är att den dag du och din partner säljer fastigheten får ni inte räkna med de 2 500 000 ni betalat när ni ska räkna ut ert inköpsvärde på fastigheten. Ni får istället utgå från förrförre ägarens inköpspris som förmodligen är mycket lågt. Eftersom vinstskatten är 22 % handlar det om 550 000 kronor (2 500 000 kr x 22 %) som ni får betala i extra vinstskatt när ni säljer huset.

Om svärföräldrarna överlåter fastigheten till er för en summa som är lika med eller överstiger taxeringsvärdet är det att betrakta som ett köp. Då ska svärföräldrarna redovisa försäljningen och betala vinstskatt.

Jag föreslår att både ni och era svärföräldrar kontaktar Skatteverket, 0771-567 567, för att få helt klart för er vad olika alternativ får för skattekonsekvenser för båda parter. Kontakta sedan er bank för att diskutera vidare och ansöka om lånelöfte. Med vänliga hälsningar!