Köpa hus – Pengarna finns i ett annat land

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Fråga: Kan man köpa ett hus om man har ett bankkonto i ett annat land utan att behöva betala skatt på de pengarna?


Svar: Att du har ett bankkonto i ett annat land och för över pengarna till Sverige är en transaktion som i sig inte utlöser någon beskattning.

Frågan är vad pengarna avser. Handlar det om arbetsinkomster som du inte tagit upp till beskattning tidigare ska du självklart ta upp summan till beskattning under inkomstslaget ”tjänst”. Handlar det om ett arv eller en gåva behöver du inte betala någon skatt eftersom arvs- och gåvoskatten är slopad sedan flera år.

Har du placerat pengar i utländsk valuta, växlar till svenska kronor och gör en valutakursvinst kan det bli aktuellt att ta upp kursvinsten till beskattning under inkomstslaget ”kapital”. Har du överskott av kapital får du en separat statlig skatt på 30 procent.
Har du en valutakursförlust är den fullt avdragsgill mot valutavinster. Har du underskott av kapital får du en skattereduktion på 30 procent på belopp upp till 100 000 kronor och en skattereduktion på 21 procent på det belopp som överstiger 100 000 kronor. Mer om detta kan du läsa på sidan 36 och 51 i Skatteverkets broschyr ”Skatteregler för privatpersoner”, SKV 330.

Kontakta och rådfråga Skatteverket innan du genomför transaktionen. Då vet du vad som gäller och vilken eventuell skatt du ska betala.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.