Köpa ut syskon från fritidshus

Fråga:
Är på väg att köpa ut mina syskon från ett fritidshus. Var och hur går jag till väga?


Svar:
Om ni alla är överens om att du ska köpa och hur stor köpeskillingen ska vara kan ni skriva ett köpekontrakt/köpebrev som uppfyller de formkrav som lagen ställer på köpehandlingar vid fastighetsköp. (Köpekontrakt och köpebrev finns att köpa i bokhandeln, reds anmärkning)

Om ni inte är överens kan du begära en tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion. Det kan man begära hos tingsrätten, som då utser en god man som ska sköta försäljningen. Vid en sådan försäljning kan självklart även delägarna lägga bud på fastigheten.