Köpeskilling betydligt lägre än värde

Fråga:
Hej! Om man köper ett hus av sina föräldrar och köpeskillingen är mindre än värderingen, kan man då slippa att ta topplån?


Svar:
Olika banker kan ha olika syn på detta. Vid vanliga fastighetsförsäljningar tror jag att de flesta banker utgår från det lägsta beloppet av värderingen och köpeskillingen. Det kan ju vara fråga om att en budgivning gjort att priset har rusat i höjden och överstiger marknadsvärdet.

För er del är det ett specialfall. Om ni genom en färsk värdering kan visa att marknadsvärdet är högre än köpeskillingen tror jag det finns goda möjligheter att en bank kan godta marknadsvärdet så att ni kan öka era bottenlån. Men prata med banken först, så att ni inte betalar för en värdering som ni inte har någon nytta av.