Köpte hus, tomten är för liten

Fråga: Jag köpte ett hus för två år sedan. Idag såg jag på Lantmäteriets karta att tomten är mindre än vad som framgick av prospektet. Det rör sig om 10-20% skillnad. Vad kan jag göra i efterhand åt detta?


Svar: Om det är så stor skillnad på tomtytan som 10-20% jämfört med vad som står i köpehandlingarna är det att betrakta som fel i fastighet. Jag råder dig att ta kontakt med en jurist/advokat som ägnar sig åt fastighetsrättsliga frågor. Du bör kunna få kompensation i form av nedsättning av köpeskillingen för felet.