Måste man alltid anlita en besiktningsman?

Fråga:
Måste man alltid anlita en besiktningsman?


Svar:
Ofta får jag frågan om du som köpare verkligen behöver göra en besiktning om säljaren redan har beställt en.

Ja, är alltid mitt svar. Anledningarna är flera. För det första har du inte själv valt besiktningsmannen. Jag antar att du inte vet hur duktig han är, vad han har för referenser, utbildning, etc.

Sedan är det så att det framkommit genom TV-programmet Uppdrag granskning att en del mäklare utövar påtryckningar på besiktningsmännen. De försöker påverka dem så att huset ska framställas i ett bättre skick än vad det är.

Om du ändå väljer bort en egen besiktning, se i så fall till att köpargenomgången är mycket noggrann, att den inte bara sker per telefon. Det är viktigt för dig att noggrant gå igenom huset på plats och att du får ställa massvis med frågor under tiden. Då kan det även framkomma annat som ni kanske vill undersöka, t ex problem med el, ev radonförekomst, etc.

Läs i så fall noga igenom avtalet om köpargenomgång, att det verkligen

är så att ni ingår ett avtal med besiktningsmannen. Annars kan ni inte

kräva denne på skadestånd, om han missat något.

Så här skriver Villaägarnas jurist på vår sida: ”Ska jag ha en egen besiktning fastän säljaren redan besiktigat huset? Ja, jag brukar rekommendera köparen att ha en egen besiktning. Säljarens besiktning har ju oftast bara legat till grund för att kunna teckna en så kallad överlåtelseförsäkring/dolda fel-försäkring, den har syftat till att bedöma vad som kan ingå i försäkringen. En vanlig överlåtelsebesiktning, som köparen själv beställer, tittar mer på fastighetens fysiska skick. Du har även möjlighet att vara med under besiktningen och ställa frågor. Det är väl värda pengar.

En annan viktig sak är att du bara kan ställa skadeståndskrav mot den besiktningsman du själv har anlitat.”