Misstanke av dolt fel i hus – Hur går jag vidare?

Fråga: Misstänker ett dolt fel i mitt hus – Hur går jag vidare med detta? Ska jag anmäla detta någonstans? Eller vart ska jag vända mig?

Svar: Beroende på situationen rekommenderar jag ibland köparen att ta dit en besiktningsman. Om din tidigare besiktningsman har missat ett allvarligt fel bör du ta dit en annan besiktningsman för att bedöma skadorna.
I första skedet upplyser jag köparen att han ska reklamera felet till säljaren. Att helt enkelt skicka ett brev med en vänlig ton där du beskriver felet och att du gör gällande att du anser det vara dolt. Sedan måste du framställa ett yrkande med avdrag på köpeskillingen, husets marknadsvärdesminskning. De här siffrorna är inte lätta att få fram. De flesta använder istället en åtgärdskostnadssumma, vad det kostar att åtgärda skadan. Men du behöver inte nämna några summor i det första brevet. Skriv att du yrkar avdrag på köpeskillingen och att du kommer att återkomma med ett exakt belopp när skadan utretts ytterligare.
Tar du kontakt med en advokat direkt finns risken att säljaren blir avogt inställd. Men om säljaren inte svarar på ditt brev eller vägrar att förhandla, kanske du måste ringa en jurist eller advokat. Då kan du även få veta mer om vilka chanser du har att vinna i domstol.
Ring ditt försäkringsbolag och få information om ditt rättsskydd. Den täcker kostnader för advokat upp till ett visst belopp, villkoren varierar beroende på försäkringsbolag.

Villaägarnas Riksförbund (www.villaagarna.se eller tel 010-750 01 00) ger fri rådgivning till sina medlemmar. De har inte bara jurister som svarar på frågor om husköp utan här finns även lantmätare, byggnadstekniker och fristående konsulter i arkitektur- och energifrågor. Du får ringa hur många gånger som helst och ställa frågor.
På sin hemsida har Villaägarnas Riksförbund lagt upp informationsskrifter — allt från familjerätt och hantverkarfrågor till det som berör dig som bor i eller ska köpa villa. Exempelvis finns det köpekontrakt och köpebrev som du kan ladda ned.
Runt om i landet har förbundet så kallade samarbetsadvokater. Hos någon av dem har du rätt till fri telefonrådgivning i en timme per ärende. Som medlem kan du även få en del rabatter, bland annat när det gäller besiktning, radonmätning, advokathjälp och köp av målarfärg.