Muntliga avtal på lösöre

Fråga: Jag har snart köpt ett hus, dock finns det en hel del lösöre som ska följa med i köpet. Detta står inte med i kontraktet utan har bara tagits muntligt.
Kan den förra ägaren då komma tillbaka och hämta t ex vedkapen eller gräsklipparen, efter jag står som ägare av fastigheten? Vad skulle hända om han gjorde detta? Skulle han ha någon rätt att göra detta eftersom det inte står med i kontraktet?


Svar: Även muntliga avtal om köp av lösöre är bindande, men sen blir det ju svårare att bevisa detta om det blir en tvist. Den gamle ägaren kan inte utan vidare komma och ta med sig ytterligare saker efter det att du tillträtt fastigheten. Då gör han sig skyldig till egenmäktigt förfarande.