När skall besiktningen av huset göras?

Fråga:
Jag och min sambo skall köpa hus. Vi undrar när man ska/kan anlita en besiktningsperson för genomgång av huset? Kan man göra en besiktning efter det att man vunnit budgivningen, hur blir det då med eventuella fel som upptäcks efter budgivningen är klar? Jag menar man kanske då hittar saker som är väldigt kostnadskrävande och kan man då i efterhand kräva att budgivningen går tillbaks eller kan man kräva att köpesumman sänks? Bör man besikta huset innan man börjar med budgivning? Att dra dit en besiktningsman/kvinna som vi betalar för på en öppen visning bland andra spekulanter verkar ju inte så roligt?


Svar:
Köp av fastighet är bindande först när båda parter skrivit på kontraktet. Har man då inte besiktigat huset, kan man skriva in en återgångsklausul, där man bestämmer vilka fel, som ger köparen rätt att låta köpet gå tillbaka. Låt juridiskt kunnig person utforma kontraktet och lår Er framför allt inte stressas inför husköpet.